Aktuality

Správy

O prvom roku nadácie

So srdcom v logu vykročila Nadácia NBS na svoju misiu 1. februára 2022. Náročný a neprebádaný terén finančného vzdelávania, zvyšovania finančnej gramotnosti a ekonomickej vedy skúma už rok. Ako vidí prvých 365 dní nadácie jej správkyňa Jana Kováčová?

Správy

Do druhého roka nadácie s dvoma významnými partnerstvami

Partnermi v oblasti finančného vzdelávania budú občianske združenia Cesta von a The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko.

Správy

O grant na malé projekty možno v tomto roku žiadať priebežne

Rok 2023 začína nadácia s malou zmenou vychádzajúcou v ústrety žiadateľom – o podporu malých projektov bude možné žiadať kontinuálne počas celého roka. Nadácia zároveň otvára novú grantovú výzvu.

Správy

Newsletter Nadácie NBS – december 2022

Prečítajte si decembrový newsletter Nadácie NBS.

Správy

Grant na rozvoj ekonomickej a finančnej vedy získali od nadácie 2 výskumné inštitúcie

Transmisia menovej politiky a výskum v oblasti automatizácie – na tieto oblasti sa najbližšie 3 roky bude zameriavať ekonomický výskum, ktorý podporila nadácia.

Správy

Giving Tuesday pre Domov sv. Jána z Boha

Celosvetový sviatok darovania dal príležitosť na skutky dobra – zapojila sa doň Nadácia NBS spolu s Národnou bankou Slovenska. Výťažok zbierky pomôže ľuďom bez domova prežiť zimu dôstojnejšie.

Správy

Ďalších 6 organizácií bude zvyšovať finančnú gramotnosť zraniteľných

Grantové výzvy nadácie na malé projekty finančného vzdelávania a zvyšovania úrovne finančnej gramotnosti sa už dostávajú do povedomia škôl i neziskových organizácií.

Správy

Finančnú gramotnosť bude merať Nadácia Národohospodár

Zber dát a ich analýza. Kroky, ktoré sú nevyhnutné na seriózny výskum. Do grantovej výzvy zameranej na meranie úrovne finančnej gramotnosti sa zapojilo 6 organizácií.

Správy

Newsletter Nadácie NBS – september 2022

Prečítajte si septembrový newsletter Nadácie NBS.

Správy

Výzvy pre výskumníkov aj organizátorov podujatí

Do jesene vstupuje Nadácia Národnej banky Slovenska aktívne – vyhlasuje ďalšie dve grantové výzvy. Žiadatelia sa môžu uchádzať o podporu svojich projektov prostredníctvom platformy EGRANT.

Správy

Finančné vzdelávanie inovatívne Podporíme projekty štyroch organizácií

Inovatívne finančné vzdelávanie patrí medzi hlavné oblasti zamerania Nadácie NBS. Prvá grantová výzva s týmto zameraním pozná úspešných žiadateľov.

Správy

Spoločná iniciatíva dvoch nadácií

Dnes, 18. augusta 2022, sme podpísali zmluvu, ktorá je začiatkom spolupráce medzi Nadáciou Národnej banky Slovenska a neziskovou organizáciou FinQ Centrum.

Správy

Vznik FinQ Centra prináša novú etapu do finančného vzdelávania škôl na Slovensku

Program FinQ štartuje novú etapu, Nadácia Národnej banky Slovenska a Nadácia Slovenskej sporiteľne zakladajú FinQ Centrum s cieľom rozšíriť finančné vzdelávanie na školách.

Správy

Nadácia NBS má prvých úspešných grantistov

Prvá z troch vyhlásených grantových výziev Nadácie NBS pozná úspešných žiadateľov. Deväť organizácií bude zvyšovať finančnú gramotnosť zraniteľných cieľových skupín.

Správy

Grantová výzva na malé projekty je zverejnená  

Trojica prvých vyhlásených grantových výziev nadácie je kompletná – 2. mája pribudla výzva na malé projekty. Aj o tieto možno žiadať elektronicky prostredníctvom platformy EGRANT.

Správy

Podávanie žiadostí o grant len elektronicky

Grantové výzvy na podporu zvyšovania finančnej gramotnosti a meranie jej úrovne v dospelej populácii čakajú na prvých žiadateľov. Svoje projekty budú predkladať len elektronicky – prostredníctvom platformy EGRANT.

Správy

Prvé grantové výzvy

Nadácia Národnej banky Slovenska zverejnila prvé dve grantové výzvy. Oprávnení uchádzači budú môcť prostredníctvom svojich projektov inovatívne vzdelávať vybrané cieľové skupiny v oblasti financií a merať úroveň finančnej gramotnosti.

Správy

Mediálne raňajky odštartovali nadáciu

V stredu 27. 4. 2022 sa v centrále NBS uskutočnili mediálne raňajky pri príležitosti založenia Nadácie NBS. NBS a jej pravá ruka, Nadácia NBS chcú robiť veci, ktoré majú zmysel.

Správy

Správna rada schválila Stratégiu Nadácie NBS

Správna rada schválila Stratégiu Nadácie NBS 6. 4. 2022. Dokument určuje obsahové zameranie, definuje oblasti a formy podpory a rámcuje hlavné činnosti nadácie v záujme dosiahnutia stanovených cieľov.

Správy

Výzva na spoluprácu s Nadáciou NBS – hodnotitelia projektov 

Nadácia NBS ponúka spoluprácu odborníkom v oblasti finančnej gramotnosti, finančného vzdelávania a/alebo finančnej a ekonomickej vedy a výskumu.

Správy

Seniori a finančná gramotnosť

Úroveň finančnej gramotnosti sa výrazne líši nielen medzi krajinami, ale aj naprieč rôznymi skupinami obyvateľov.

Správy

Zbavíme sa drobných mincí. Takto bude vyzerať zaokrúhľovanie

Od 1. júla 2022 sa na Slovensku obmedzí obeh jedno- a dvojcentových mincí. Prospeje to životnému prostrediu a domácnosti zmenu pocítia len minimálne.

Správy

Ako sú Slováci spokojní s finančnými službami?

Prečítajte si, aké podnety spotrebitelia najčastejšie riešili v NBS za minulý rok.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Newsletter Nadácie NBS informuje o nových grantových výzvach,
aktivitách nadácie, partnerstvách a ďalších novinkách.