Aktuality

Správy

Newsletter Nadácie NBS – júl 2024

Prečítajte si júlový newsletter Nadácie NBS.

Správy

Nadácia NBS zverejnila výročnú správu za rok 2023

Nadácia NBS má za sebou druhý rok existencie. Vďaka nej boli podporené partnerské projekty, výskumné projekty na podporu ekonomickej a finančnej vedy, malé projekty na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti a prvýkrát aj zamestnanecké projekty. Druhý rok fungovania nadácie rekapituluje Výročná správa Nadácie NBS 2023.

Správy

Zamestnanci NBS darovali knihy a audioknihy

Spolu s knižnicou Národnej banky Slovenska sme vyzvali zamestnancov NBS, aby sa zapojili do tohtoročného Book Giving Day. Takmer 400 darovaných kníh, desiatky detských časopisov a audioknihy sme doručili 4 organizáciám.

Správy

Nedostali ste májový newsletter? Obnovte si odber

Newsletter Nadácie NBS informuje o nových grantových výzvach, prináša výsledky uzatvorených výziev, správy o partnerských projektoch a aktivitách nadácie. Nenechajte si ujsť žiadnu z týchto informácií.

Správy

Finančné vzdelávanie pre osamelých rodičov, seniorov aj ľudí vo výkone trestu

Do ostatnej výzvy na malé projekty doručili žiadatelia 76 projektových žiadostí. Uspelo 6 organizácií, ktoré rozbehnú svoje projekty od júla.

Správy

Podporíme výskumné projekty zamerané na rozvoj ekonomickej a finančnej vedy

Nadácia NBS vyhlásila 2. 4. 2024 Výzvu na predloženie žiadostí o grant na podporu výskumných projektov a doktorandských programov, ktoré napomáhajú rozvíjať ekonomickú a finančnú vedu najmä na Slovensku. Projektové žiadosti je možné predložiť do 10. júna 2024.

Správy

Program DoFin má 48 nových mentorov a ambasádorov

V uplynulých dňoch prebehli školenia mentorov a ambasádorov, ktorých vzdelávali kolegovia z NBS tímu 5 peňazí. Počas dvoch dní sa 48 budúcich mentorov a ambasádorov v programe DoFin vzdelávalo v témach Money mindset, rozpočet osobných financií, mosty z chudoby, zdroje a ako začať s DoFin-om na škole.

Správy

Newsletter Nadácie NBS – máj 2024

Prečítajte si májový newsletter Nadácie NBS.

Správy

FinQ – inovatívny vzdelávací program – otvára výzvu na prihlasovanie  

FinQ Centrum, ktorého zakladateľmi sú Nadácia Národnej banky Slovenska a Nadácia Slovenskej sporiteľne, zverejnilo termíny a podmienky prihlasovania škôl na nový školský rok.

Správy

V programe FILIP pomáha 93 rodinám aj kouč so zlepšením ich pracovných zručností

Program FILIP pomáha ľuďom z MRK meniť ich finančné správanie. pomáha im v uvedomení si príjmov a výdajov, v nájdení a udržaní zamestnania, v snahe o sporenie a oddlženie.

Správy

Pilotný program DoFin v rámci DofE Slovensko je svetovým unikátom

Prvých 55 mladých ľudí z DofE si stanovilo v oblasti Rozvoj zručnosti a/alebo Dobrovoľníctvo ciele a témy z oblasti finančného vzdelávania.

Správy

Slovenská katolícka charita v rámci integrácie odídencov z Ukrajiny myslí aj na ich finančnú gramotnosť

Hlavným cieľom podporeného projektu Dukát v hrsti bola podpora integrácie odídencov prostredníctvom zvyšovania ich finančného povedomia a odolnosti voči možným nekalým praktikám a podvodom.

Správy

Vďaka projektu Dobrý štart napredovali v sociálno-finančnej gramotnosti v 6 Centrách pre deti a rodinu

Do finančného vzdelávania a zážitkových aktivít sa zapojilo 215 mladých ľudí a 31 pracovníkov CDR. Z nich 19 sa vyškolilo vo využívaní metodiky sociálno-finančnej gramotnosti a dokonca 5 pôsobili aj v pozícii mentora.

Správy

40 ľudí bez domova sa po vzdelávaní rozhodlo aktívne zmeniť svoju socioekonomickú situáciu

Klienti v Domove Sv. Jána z Boha (prevažne ľudia bez domova) si vďaka projektu doplnili základy finančnej gramotnosti a získali vzdelávanie v oblasti možností oddĺženia, prehľad v sociálnych dávkach a základy právneho povedomia.

Správy

Zážitkové finančné vzdelávanie pomocou metodiky Aflatoun

Nadácia otvorenej spoločnosti pomocou metodiky Aflatoun realizovala zážitkové finančné vzdelávanie v rómskych komunitách. Jeho cieľom bolo podporiť sociálne začlenenie rómskych detí a ich rodičov do spoločnosti a zároveň zlepšiť ich finančnú gramotnosť.

Správy

Účastníci programu svojpomocnej výstavby domov získali aj „dávku“ finančnej gramotnosti

Klienti programu svojpomocnej výstavy rodinných domov, ktorí žijú v marginalizovaných rómskych komunitách, sa vďaka tomuto projektu snažili o zmenu myslenia a prístupu k nakladaniu s financiami. Do projektu sa zapojilo až 173 záujemcov z MRK.

Správy

Ako von zo situačnej chudoby, behaviorálna ekonomika aj kurín pre sliepky

Osem úspešných grantistov v grantovej výzve GV-2023-6 ukončilo svoje projekty a zhodnotilo ich výsledky. Finančné vzdelávanie sa zameralo na mladých dospelých v centrách pre deti a rodiny, lektorov pracujúcich s ľuďmi bez domova, jednorodičov či deti hospitalizované v nemocniciach.

Správy

Od založenia Nadácie NBS uplynuli dva roky

Naša nadácia 1. februára 2024 zavŕšila dva roky svojej činnosti. Za dva roky fungovania podporila 44 projektov a rozdelila 611 941 €. Všetky podporené projekty boli zamerané na podporu finančnej gramotnosti, finančného vzdelávania, vedy a výskumu v oblasti financií a ekonomickej vedy.

Správy

Newsletter Nadácie NBS – december 2023

Prečítajte si decembrový newsletter Nadácie NBS.

Správy

Zamestnanecký grantový program má za sebou pilotnú výzvu

Po úspešných výzvach štyroch grantových programov nadácie prišla premiéra pre piaty – zamestnanecký. S cieľom podporiť dobrovoľnícke aktivity zamestnancov NBS ho nadácia vyhlásila v júni.

Správy

Rovesnícke vzdelávanie aj finančná gramotnosť nevidiacich

Malé projekty na finančné vzdelávanie zraniteľných skupín priniesli v priebehu dvoch rokov už niekoľko pozoruhodných výsledkov. Od januára začnú svojej aktivity ďalšie štyri.

Správy

Finančné vzdelávanie pre deti v detských domovoch

Porozumieť financiám nie je jednoduché. Pre deti v centrách pre deti a rodiny je to ešte o čosi zložitejšie. Po odchode z detského domova zostávajú často bezradné. Nadácia podporila 2 projekty, ktoré to majú zmeniť.

Správy

Giving Tuesday pre Zebry

Cesta von – partner nadácie, otvára nový program pre tínedžerov v chudobných komunitách. To je dobrá príležitosť pomôcť materiálnou zbierkou. Zamestnanci NBS prijali výzvu a vyzbierali stovky hier a kníh.

Správy

Hľadali odpoveď na otázku: čo majú spoločné financie a kultúra?

Šesť úspešných grantistov v grantovej výzve GV-2022-5 sa začiatkom roka pustilo do finančného vzdelávania. Na poli zvyšovania finančnej gramotnosti odviedli kus práce. Prinášame prehľad výsledkov projektov.

Správy

Newsletter Nadácie NBS – september 2023

Prečítajte si septembrový newsletter Nadácie NBS.

Správy

Experiment v oblasti dezinformácií a hyperinflácia v Rakúsko-Uhorsku

Aj ekonomická veda a výskum sú oblasti, ktorým nadácie venuje pozornosť a grantovú podporu. Správna rada rozhodla o výskumnom grante pre 2 žiadateľov.

Správy

Otvorenie školského roka vo FinQ škole

Predseda správnej rady nadácie Michal Horváth otvoril nový školský rok v Rožňave – v jednej z 204 škôl, ktoré sú aktívne zapojené do programu finančného vzdelávania FinQ.

Dukát v hrsti pre odídencov

Správkyňa nadácie Jana Kováčová podpísala partnerskú zmluvu so Slovenskou katolíckou charitou – jej projekt si dáva za cieľ integrovať odídencov z Ukrajiny zvýšením finančného povedomia a odolnosti voči nekalým praktikám a podvodom.

Správy

Newsletter Nadácie NBS – jún 2023

Prečítajte si júnový newsletter Nadácie NBS.

Správy

Ako sa nedať zraniť infláciou i hospodárenie s lupou v ruke

Informácia, že v tomto roku prijíma nadácia žiadosti o grant na malé projekty priebežne, vzbudila záujem žiadateľov. Projekty, ktoré stihli odoslať do 20. apríla, prešli odborným hodnotením. Tu sú výsledky.

Rovesnícke vzdelávanie aj Finančný päťboj

Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove pripravilo Finančný päťboj pre žiakov základných škôl. Na súťaž prišlo 2. júna do mesta pri Oravskej priehrade 18 tímov zo 7 škôl v regióne. Boli sme pri tom.

Správy

Book Giving Day 2023 pre našich grantistov

Nadácia spolu s knižnicou Národnej banky Slovenska vyzvala zamestnancov NBS, aby sa zapojili do tohtoročného Book Giving Day. Výsledkom je 775 darovaných kníh, ktoré putovali 5 organizáciám.

Správy

Nadácia NBS zverejnila svoju prvú výročnú správu

Nadácia NBS má za sebou prvý rok existencie. Vznikla s cieľom prispieť k tomu, aby sa na Slovensku robili lepšie finančné rozhodnutia. Úvodný rok nadácie rekapituluje Výročná správa Nadácie NBS 2022.

Správy

Newsletter Nadácie NBS – apríl 2023

Prečítajte si aprílový newsletter Nadácie NBS.

Správy

Plánujete malý projekt na rok 2024?

O granty na malé projekty možno v tomto roku žiadať priebežne, v každý z 365 dní. Táto malá zmena spustila veľkú vlnu aktivity: do prvej výzvy a poslalo svoju žiadosť 80 organizácií. Bezprostredne po jej ukončení otvárame ďalšiu grantovú výzvu.

Podporíme výskumné projekty a doktorandské štúdium

Nadácia NBS vyhlásila 12. 4. 2023 Výzvu na predloženie žiadostí o grant na podporu vedecko-výskumných projektov a doktorandských programov zameraných na rozvoj ekonomickej a finančnej vedy.

Správy

Prvé projekty podporené Nadáciou NBS sú vo finále

Pred rokom vyhlásila nadácia prvé grantové výzvy na podporu finančnej gramotnosti a zvyšovania úrovne finančného vzdelávania. Prvých 9 úspešných žiadateľov rozbehlo svoje projektové aktivity v júli 2022 a ukončilo ich v januári tohto roka. Čo sa im za 6 mesiacov podarilo?

Správy

Inovatívny vzdelávací program FinQ otvára výzvu na prihlasovanie pre nové školy

FinQ Centrum, ktorého zakladateľmi sú Nadácia Národnej banky Slovenska a Nadácia Slovenskej sporiteľne, zverejnilo termín a podmienky prihlasovania škôl na nový školský rok.

Správy

Global Money Week s účasťou našich partnerov

Do celosvetovej kampane Global Money Week 2023, organizovanej pod záštitou OECD, sa v tomto roku zapojilo 53 organizácií. Boli medzi nimi aj prijímatelia grantov z Nadácie NBS.

Správy

O prvom roku nadácie

So srdcom v logu vykročila Nadácia NBS na svoju misiu 1. februára 2022. Náročný a neprebádaný terén finančného vzdelávania, zvyšovania finančnej gramotnosti a ekonomickej vedy skúma už rok. Ako vidí prvých 365 dní nadácie jej správkyňa Jana Kováčová?

Správy

Do druhého roka nadácie s dvoma významnými partnerstvami

Partnermi v oblasti finančného vzdelávania budú občianske združenia Cesta von a The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko.

Správy

O grant na malé projekty možno v tomto roku žiadať priebežne

Rok 2023 začína nadácia s malou zmenou vychádzajúcou v ústrety žiadateľom – o podporu malých projektov bude možné žiadať kontinuálne počas celého roka. Nadácia zároveň otvára novú grantovú výzvu.

Správy

Newsletter Nadácie NBS – december 2022

Prečítajte si decembrový newsletter Nadácie NBS.

Správy

Grant na rozvoj ekonomickej a finančnej vedy získali od nadácie 2 výskumné inštitúcie

Transmisia menovej politiky a výskum v oblasti automatizácie – na tieto oblasti sa najbližšie 3 roky bude zameriavať ekonomický výskum, ktorý podporila nadácia.

Správy

Giving Tuesday pre Domov sv. Jána z Boha

Celosvetový sviatok darovania dal príležitosť na skutky dobra – zapojila sa doň Nadácia NBS spolu s Národnou bankou Slovenska. Výťažok zbierky pomôže ľuďom bez domova prežiť zimu dôstojnejšie.

Správy

Ďalších 6 organizácií bude zvyšovať finančnú gramotnosť zraniteľných

Grantové výzvy nadácie na malé projekty finančného vzdelávania a zvyšovania úrovne finančnej gramotnosti sa už dostávajú do povedomia škôl i neziskových organizácií.

Správy

Finančnú gramotnosť bude merať Nadácia Národohospodár

Zber dát a ich analýza. Kroky, ktoré sú nevyhnutné na seriózny výskum. Do grantovej výzvy zameranej na meranie úrovne finančnej gramotnosti sa zapojilo 6 organizácií.

Správy

Newsletter Nadácie NBS – september 2022

Prečítajte si septembrový newsletter Nadácie NBS.

Správy

Výzvy pre výskumníkov aj organizátorov podujatí

Do jesene vstupuje Nadácia Národnej banky Slovenska aktívne – vyhlasuje ďalšie dve grantové výzvy. Žiadatelia sa môžu uchádzať o podporu svojich projektov prostredníctvom platformy EGRANT.

Správy

Finančné vzdelávanie inovatívne Podporíme projekty štyroch organizácií

Inovatívne finančné vzdelávanie patrí medzi hlavné oblasti zamerania Nadácie NBS. Prvá grantová výzva s týmto zameraním pozná úspešných žiadateľov.

Správy

Spoločná iniciatíva dvoch nadácií

Dnes, 18. augusta 2022, sme podpísali zmluvu, ktorá je začiatkom spolupráce medzi Nadáciou Národnej banky Slovenska a neziskovou organizáciou FinQ Centrum.

Správy

Vznik FinQ Centra prináša novú etapu do finančného vzdelávania škôl na Slovensku

Program FinQ štartuje novú etapu, Nadácia Národnej banky Slovenska a Nadácia Slovenskej sporiteľne zakladajú FinQ Centrum s cieľom rozšíriť finančné vzdelávanie na školách.

Správy

Nadácia NBS má prvých úspešných grantistov

Prvá z troch vyhlásených grantových výziev Nadácie NBS pozná úspešných žiadateľov. Deväť organizácií bude zvyšovať finančnú gramotnosť zraniteľných cieľových skupín.

Správy

Grantová výzva na malé projekty je zverejnená  

Trojica prvých vyhlásených grantových výziev nadácie je kompletná – 2. mája pribudla výzva na malé projekty. Aj o tieto možno žiadať elektronicky prostredníctvom platformy EGRANT.

Správy

Podávanie žiadostí o grant len elektronicky

Grantové výzvy na podporu zvyšovania finančnej gramotnosti a meranie jej úrovne v dospelej populácii čakajú na prvých žiadateľov. Svoje projekty budú predkladať len elektronicky – prostredníctvom platformy EGRANT.

Správy

Prvé grantové výzvy

Nadácia Národnej banky Slovenska zverejnila prvé dve grantové výzvy. Oprávnení uchádzači budú môcť prostredníctvom svojich projektov inovatívne vzdelávať vybrané cieľové skupiny v oblasti financií a merať úroveň finančnej gramotnosti.

Správy

Mediálne raňajky odštartovali nadáciu

V stredu 27. 4. 2022 sa v centrále NBS uskutočnili mediálne raňajky pri príležitosti založenia Nadácie NBS. NBS a jej pravá ruka, Nadácia NBS chcú robiť veci, ktoré majú zmysel.

Správy

Správna rada schválila Stratégiu Nadácie NBS

Správna rada schválila Stratégiu Nadácie NBS 6. 4. 2022. Dokument určuje obsahové zameranie, definuje oblasti a formy podpory a rámcuje hlavné činnosti nadácie v záujme dosiahnutia stanovených cieľov.

Správy

Výzva na spoluprácu s Nadáciou NBS – hodnotitelia projektov 

Nadácia NBS ponúka spoluprácu odborníkom v oblasti finančnej gramotnosti, finančného vzdelávania a/alebo finančnej a ekonomickej vedy a výskumu.

Správy

Seniori a finančná gramotnosť

Úroveň finančnej gramotnosti sa výrazne líši nielen medzi krajinami, ale aj naprieč rôznymi skupinami obyvateľov.

Správy

Zbavíme sa drobných mincí. Takto bude vyzerať zaokrúhľovanie

Od 1. júla 2022 sa na Slovensku obmedzí obeh jedno- a dvojcentových mincí. Prospeje to životnému prostrediu a domácnosti zmenu pocítia len minimálne.

Správy

Ako sú Slováci spokojní s finančnými službami?

Prečítajte si, aké podnety spotrebitelia najčastejšie riešili v NBS za minulý rok.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Newsletter Nadácie NBS informuje o nových grantových výzvach,
aktivitách nadácie, partnerstvách a ďalších novinkách.