Mediálne raňajky odštartovali nadáciu

V stredu 27. 4. 2022 sa v centrále NBS uskutočnili mediálne raňajky pri príležitosti založenia Nadácie NBS. Novinári v neformálnej atmosfére získali odpovede na otázky:

  • prečo sa NBS rozhodla založiť nadáciu,
  • aké projekty chce podporovať,
  • prečo je mimoriadne dôležitá podpora finančnej gramotnosti a vedy.

NBS a jej pravá ruka, Nadácia NBS, chcú robiť veci, ktoré majú zmysel. Chcú, aby sa zraniteľné skupiny obyvateľov, seniori, juniori, mladí vedci-ekonómovia, ale aj ľudia, ktorí utekajú pred vojnou, mohli oprieť o expertízu skúseného, odborne pripraveného a zároveň vnímavého partnera v oblasti financií. Jednoducho, v oblastiach, v ktorých sme doma.

Príklady z praxe:

  • sme presvedčení, že ľudia, ktorí vedia dobre hospodáriť so svojimi peniazmi, sa majú lepšie a naopak, tí, ktorí svoje financie nemajú pevne pod kontrolou, v porovnaní s nimi významne strácajú na kvalite života,
  • slovenská veda všeobecne zaostáva za priemerom EÚ, no ekonomická veda je na tom ešte horšie. Chceme preto podporiť aj renomované inštitúcie či vedcov, aby vedeli dohnať zameškané.

O Nadácii NBS rozprávali:

  • predseda Správnej rady nadácie: Michal Horváth, hlavný ekonóm NBS,
  • správkyňa nadácie: Jana Kováčová, vedúca odd. komunikácie,
  • člen Správnej rady nadácie: Roman Fusek, riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov.
Spať na aktuality