O prvom roku nadácie

Diskusie o založení nadácie sa v Národnej banke Slovenska začali už pred covidom. O jej založení manažment banky definitívne rozhodol v roku 2021. Guvernér Peter Kažimír nazval nadáciu akousi predĺženou rukou banky v oblasti finančného vzdelávania. Prijať pozíciu správkyne novovzniknutej nadácie bolo pre mňa veľkým záväzkom. Pomoc tým, ktorí to potrebujú, bolo vždy v mojej DNA. A spojiť pomoc so vzdelávaním, dokonca finančným – to už je niečo, čo dáva zmysel.

Stopa na poli finančného vzdelávania

Jana Kováčová, správkyňa nadácie

Sme typická firemná nadácia, ktorej účel je daný v nadačnej listine. Je to podpora finančnej gramotnosti a finančného vzdelávania a podpora vedy a výskumu v oblasti ekonómie a financií. Účel je čisto verejnoprospešný. V prvom roku fungovania  sme vyhlásili päť grantových výziev. Hodnotenie projektov je v našej nadácii náročné a rovnako náročne sa budeme pozerať aj na záverečné správy o realizácii projektov. Chceme, aby prechádzali len najlepšie projekty. Také, ktoré zanechajú na poli finančného vzdelávania a vedy naozajstnú stopu. Také, od ktorých sa budú môcť učiť ďalší. Projekty hodnotia skúsení ľudia z praxe. Samozrejme – posledné slovo o podpore má správa rada.

22 presných zásahov

Za 12 mesiacov fungovania nadácie sme hodnotili 139 podaných projektových žiadostí. Z nich bolo 22 úspešných – prijímatelia grantov vystihli cieľ výzvy, vybrali vhodné cieľové skupiny aj projektové aktivity. Sú medzi nimi menšie projekty s rozpočtom do 5-tisíc eur, ale aj veľké, viacročné projekty podporené sumou 40-tisíc eur. V rámci ekonomickej a finančnej vedy sme podporili aj projekt, na ktorom spolupracuje naša EUBA s MIT v Bostone (pozn. Massachusetts Institute  of Technology). Tešíme sa každej dobrej správe, ktorá k nám dorazí od prijímateľov grantov: že deti a ich rodičia v chudobných komunitách rozvíjajú finančnú gramotnosť cez originálnu metodiku Aflatoun, ľudia bez domova sa učia ako vyjsť z dlhov alebo že vysokoškoláci učia seniorov so sluchovým postihnutím manažovať osobné financie.

Spájame sa so silnými

Ďalším veľkým krokom je vstup nadácie do neziskovej organizácie FinQ Centrum, ktorej sme spoluzakladateľom spoločne s Nadáciou Slovenskej sporiteľne. Jej cieľom je zaviesť systémové vzdelávanie finančnej gramotnosti v školách. Program FinQ pomôže žiakom a žiačkam základných a stredných škôl rozvíjať kritické myslenie aj pri práci s peniazmi a v oblasti financií. Pri vyhlasovaní grantových výziev v oblasti finančnej gramotnosti úzko spolupracujeme s našimi kolegami z NBS z programu 5peňazí. Pod touto značkou NBS vzdeláva verejnosť vlastnými lektorskými kapacitami. Je zárukou dôveryhodných, nezávislých a zrozumiteľných informácií o peniazoch, vzťahoch a súvislostiach. 5peňazí robí neformálne finančné vzdelávanie pre základné a stredné školy, vzdeláva v regiónoch, vzdeláva mentorov pre rôzne cieľové skupiny, či pripravuje vzdelávacie aktivity.

Do ďalšieho roka s dvoma partnerstvami

Okrem monitorovania projektov, ktoré bežia, budeme partnerskou nadáciou dvom veľkým známym celoslovenským organizáciám. Projekt FILIP, ktorý manažuje združenie Cesta von, sa zameria na mentoring – do programu zapojí 70 rodín v šiestich marginalizovaných rómskych komunitách na východnom a strednom Slovensku. Program prevedie rodiny cez oddlženie, zamestnanie, ekonomickú stabilizáciu až k riešeniu bývania. The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko v projekte DoFin vytvorí a pilotne overí hodnotové vzdelávanie v oblasti financií pre 150 stredoškolákov z 15 stredných škôl. Mladí ľudia budú ďalej šíriť efekt finančného vzdelávania – stanú sa kompetentnými ambasádormi podpory finančnej gramotnosti pre osobitne zraniteľných: deti, mládež či seniorov. Dáva nám zmysel pomáhať rozvíjať finančnú gramotnosť v spolupráci s renomovanými organizáciami.

Na tento rok pripravujeme po prvý raz aj zamestnaneckú grantovú výzvu. Zamestnanci NBS budú môcť požiadať o grant na finančné vzdelávanie pre školu, do ktorej chodí ich dieťa, alebo pre organizáciu, v ktorej sa angažujú ako dobrovoľníci. Ak  by na záver malo prísť hodnotenie, vyzeralo by asi takto: po úvodnom roku fungovania sa ukazuje, že nadácia má svoje opodstatnenie a pred sebou ešte veľa práce. Oblasť finančného vzdelávania je naozaj nekonečným priestorom na realizáciu. Dokazujú to výsledky merania finančnej gramotnosti aj záujem organizácií, ktoré sa uchádzajú o grant. Zároveň by som rada poďakovala všetkým, ktorí podporili nadáciu v jej rozbehu a sú aj naďalej jej podporovateľmi.

Jana Kováčová, správkyňa Nadácie NBS

Spať na aktuality