Global Money Week s účasťou našich partnerov

Národným koordinátorom 11. ročníka kampane GMW zameranej na zvýšenie povedomia o dôležitosti finančnej gramotnosti detí a mladých ľudí bola Národná banka Slovenska. Kampaň s témou Plan your money, plant your future bola sústredená na dni 20. – 26. marca. O potrebe vzdelávania v oblasti financií, osvojovania zručností a učenia správnym finančným rozhodnutiam hovorili v prvý deň kampane v relácii TV JOJ Ranné noviny Júlia Čillíková, výkonná riaditeľka úseku dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa NBS a zástupcovia partnerských organizácií Nadácie NBS Pavel Hrica, výkonný riaditeľ OZ Cesta von a Miloš Ondrášik, riaditeľ The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko.

Global Money Week na Slovensku odštartovala prezentácia témy finančného vzdelávania v Ranných novinách TV JOJ

NBS v rámci tohto týždňa pod značkou 5peňazí organizovala sériu podujatí a aktivít. Partnerom, inštitúciám a širokej verejnosti ponúkla možnosť zapojiť sa vlastnými aktivitami v oblasti finančného vzdelávania. Zapojilo sa 85 organizácií – základných škôl, stredných škôl a univerzít, neziskových organizácií a asociácií.  

S vysokým záujmom verejnosti sa stretol finančný kvíz so súťažou na webe 5peňazí.sk a sociálnych sieťach. Vyvrcholením týždňa bolo v piatok 24. marca národné finále súťaže Generácia €uro, ktorá približuje študentom stredných škôl význam menovej politiky, úlohy centrálnej banky a prehlbuje  ich poznatky o svete financií.  

Spať na aktuality