Inovatívny vzdelávací program FinQ otvára výzvu na prihlasovanie pre nové školy

FinQ – komplexný program zameraný na zlepšenie finančnej kultúry žiakov a rozvoj kľúčových kompetencií – otvára prihlasovanie na nový školský rok.

Pre koho je FinQ program?

 • pre všetky typy základných a stredných škôl v rôznej zriaďovateľskej pôsobnosti
 • pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov školy
 • pre všetkých žiakov školy (program celej školy)

Čo prináša FinQ do škôl a čo oceňujú FinQ žiaci/FinQ učitelia/FinQ školy – vedenie a rodičia?

 • odklon od memorovania
 • spôsob učenia, ktorý žiakov baví
 • priestor na diskusiu, vyjadrenie názoru, kreativitu a myslenie
 • rast motivácie žiakov vzdelávať sa
 • spôsob výučby, ktorý učiteľov na škole vedie k spolupráci
 • kvalitné metodické listy pre učiteľov a pracovné listy pre žiakov
 • aplikovateľný vo všetkých predmetoch, bez potreby vytvárania nového predmetu
 • kvalitné inovačné vzdelávanie pre učiteľov schválené MŠVVaŠ SR v rozsahu 55 hodín
 • rozvoj myslenia a schopnosti prijímať zodpovedné rozhodnutia

Výzva je otvorená do 31. mája 2023.

Viac informácií k výzve a možnosti prihlasovania na finq.sk

Prihláška FinQ program

FinQ Centrum, n. o., vzniklo ako spoločná iniciatíva Nadácie NBS a Nadácie SLSP v auguste 2022.  Misiou FinQ Centra, n. o., je zvýšiť úroveň finančnej gramotnosti a finančnej kultúry na Slovensku, významne prispieť k skvalitneniu finančného vzdelávania a kompetencií v oblasti finančnej kultúry na základných a stredných školách. Zámerom neziskovej organizácie je  rozvíjať osvetu o finančnom vzdelávaní, o nevyhnutnosti pochopiť kontext jeho využitia v praktickom živote.

Spať na aktuality