Ako sú Slováci spokojní s finančnými službami?

Prečítajte si, aké podnety spotrebitelia najčastejšie riešili v NBS za minulý rok.

Jednou z hlavných úloh Národnej banky Slovenska je dohľad nad finančným trhom. Zhodnotenie tejto činnosti aj ostatných činností odboru dohľadu nad finančným trhom nájdete každý rok v správe o činnosti. Pripravili sme pre vás krátke zhrnutie zo správy.

NBS kontroluje banky, poisťovne, dôchodkové spoločnosti, správcovské spoločnosti, obchodníkov s cennými papiermi a ďalších, ktorí majú osobitné povolenie na činnosti finančného trhu. Od roku 2015 je súčasťou dohľadu aj ochrana finančného spotrebiteľa.

Pri štandardnom dohľade sa NBS sústreďuje na to, či sú nám spotrebiteľom ponúkané služby korektnými obchodnými praktikami a či zmluvy neobsahujú neprijateľné podmienky. Keďže rok 2020 sa niesol najmä v duchu pandémie, NBS kontrolovala správnosť postupu pri odklade splátok v 19 bankách, ktoré poskytovali úvery pre spotrebiteľov a u 21 nebankových veriteľov. Kontrolovala tiež zápisy údajov do elektronických registrov údajov pri všetkých štyroch prevádzkovateľoch elektronických registrov.

Okrem toho sa Národná banka zaoberá aj podaniami klientov, ktorí sú nespokojní s finančnou službou a so svojou reklamáciou neuspeli. V roku 2020 bolo do NBS doručených 2 015 takýchto podaní. Najväčší podiel mali podania za sektor poisťovníctva, a to 41 % zo všetkých podaní, čo však je pokles oproti predchádzajúcemu roku. Ten môže byť čiastočne spôsobený aj tým, že počas korony sa podstatne znížila mobilita ľudí a teda sme trávili menej času na cestách. Práve povinné zmluvné poistenia (PZP) a havarijné poistenia tvoria väčšiu časť podaní. Podľa údajov z ministerstva vnútra klesol za minulý rok aj počet dopravných nehôd, a to o viac ako 13 % oproti niekoľkým predchádzajúcim rokom.

Najväčší nárast podaní bol v sektore bankovníctva, až o 43 % viac ako minulý rok, čo mohlo byť čiastočne spôsobené podaniami súvisiacimi s odkladom splátok úverov. Tieto podania sa týkali tak preverenia toho, prečo nebol klientom odklad schválený, ako aj správnosti následného splácania úveru po odklade.

Ku koncu roka 2020 NBS evidovala kumulatívne až 134 132 schválených žiadostí o odklad splátok v súvislosti s lex korona v bankách. Podľa 4. vlny prieskumu zadlžených domácností od NBS z jesene minulého roka približne 4 % domácností, ktoré požiadali o odklad splátok, očakávalo na konci roka výrazné problémy so začatím splácania úveru.

Dôležitou oblasťou, ktorú spotrebitelia riešili v minulom roku v Národnej banke Slovenska, sú aj podvodné konania a snaha o zneužitie prístupových údajov do internet bankingu či údajov o karte. Medzi najčastejšie patrilo v minulom roku podvodné správanie, keď pod zámienkou zadržania balíka na colnici žiadala falošná spoločnosť úhradu drobnej sumy. Na základe toho však následne klientov bánk obrala o nemalé sumy. Keďže mnoho ľudí prešlo v minulom roku na online nákupy, šanca, že ste práve v čase doručenia takejto správy čakali na nejaký balíček, výrazne stúpla. Proti phishingu a takýmto podvodom neustále varujú tak NBS, ako aj ostatné  finančné inštitúcie, pretože sú každý rok viac a viac presvedčivejšie a je čoraz ťažšie v chvíľkovej nepozornosti rozlíšiť, či ide o skutočnú požiadavku, alebo pokus o zneužitie.

Zaujímavou správou na záver je, že takmer štvrtinu doručených podaní za minulý rok vyhodnotila NBS ako opodstatnených a klientom sa zo strany finančných inštitúcií vrátilo spolu až 460 000 €. Ozvať sa teda, ak máte pocit, že ste v práve, určite stojí za to.

Celú správu o činnosti spotrebiteľského dohľadu nájdete tu.

Titulná foto: Unsplash

Spať na aktuality