40 ľudí bez domova sa po vzdelávaní rozhodlo aktívne zmeniť svoju socioekonomickú situáciu

Domov sv. Jána z Boha, n. o. realizovalo vďaka finančnej podpore Nadácie NBS projekt Inovatívne finančné vzdelávanie klientov v Domove Sv. Jána z Boha v termíne od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2023.

Zámerom 15 mesačného vzdelávacieho projektu bolo priblížiť základy finančnej gramotnosti klientom zariadenia – ľuďom bez domova a ľuďom v sociálnom vylúčení: seniorom, odchovancom detských domovov, ľuďom z marginalizovaných komunít. Tieto sociálne skupiny charakterizujú nízke príjmy, vysoká zadlženosť, vysoká nezamestnanosť a chýbajúce naplnenie základných potrieb, chorobnosť, závislosti. Vzdelávanie sa uskutočňovalo prostredníctvom prednášok, upevňovania vedomostí pomocou hier, kvízov a voľných diskusií, cez individuálne konzultácie.

Výsledky projektu v číslach:

  • 140 klientov domova sa zapojilo do finančného vzdelávania,
  • 90 klientov absolvovalo individuálne konzultácie,
  • 40 klientov sa po vzdelávaní rozhodlo aktívne zmeniť svoju socioekonomickú situáciu: podstúpili osobný bankrot alebo iným spôsobom riešili dlhy,

Viac informácií o projekte nájdete na podstránke: https://nadacianbs.sk/projekty/inovativne-financne-vzdelavanie-klientov-v-domove-sv-jana-z-boha/

Videovýstup z projektu: https://youtu.be/IF03c0C52cU

Spať na aktuality