Účastníci programu svojpomocnej výstavby domov získali aj „dávku“ finančnej gramotnosti

Nezisková organizácia Projekt DOM.ov vďaka finančnej podpore Nadácie NBS realizovala projekt Zlepšenie finančnej gramotnosti MRK
v termíne od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2023.

V priebehu 15 mesiacov sa pracovníci organizácie snažili podnietiť zmenu myslenia a prístupu k nakladaniu s financiami u obyvateľov žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách. Tí sú zároveň klientmi programu svojpomocnej výstavy rodinných domov. Dôležitou etapou programu, v ktorom ľudí z chudobných komunít sprevádzajú profesionálne tímy, bolo finančné vzdelávanie, poradenstvo v oblasti rodinného rozpočtu, oddlžovania, hľadania práce či udržania zamestnania. Samostatná séria školení sa zamerala na úverové produkty poskytované bankovými a nebankovými inštitúciami, prestupné bývanie, protidlhové poradenstvo, úvery na bývanie, bankové a nebankové produkty, plánovanie rozpočtov domov. Súčasťou projektu bolo aj šírenie myšlienky svojpomocnej výstavby v ďalších lokalitách – sprievodnou aktivitou bola exkurzia do obcí, v ktorých sa uskutočňuje výstavba domov: do Bôrky, Keceroviec a Zborova.

Výsledky projektu v číslach:

  • do vzdelávacích aktivít sa zapojilo 173 účastníkov z marginalizovaných rómskych komunít, 
  • 38 klientov absolvovalo intervenciu v oblasti oddlžovania,      
  • 62 klientov získalo pomoc s racionálne a efektívne nastaveným rodinným rozpočtom, 
  • 33 klientov sa úspešne klasifikovalo na získanie úveru, 
  • projekt vytvoril návrh metodiky na meranie dosahu projektu orientovaného na posilnenie finančnej gramotnosti klientov programu bývania.

Viac informácií o projekte nájdete na podstránke: https://nadacianbs.sk/projekty/zlepsenie-financnej-gramotnosti-mrk/

Spať na aktuality