Finančné vzdelávanie inovatívne Podporíme projekty štyroch organizácií

V rámci grantovej výzvy zameranej na podporu inovatívneho finančného vzdelávania seniorov, detí z centier pre deti a rodinu a marginalizovaných komunít (GV-2022-1) prijala nadácia 34 žiadostí. Po ich hodnotení v júli a auguste rozhodla 6. septembra Správna rada Nadácie NBS o pridelení grantov 4 žiadateľom. V tejto grantovej výzve predložili najkvalitnejšie a pre oblasť zvyšovania finančnej gramotnosti najprínosnejšie projekty:

ŽiadateľNázov projektuVýška grantu
1.Nezisková organizácia Projekt DOM.ovZlepšenie finančnej gramotnosti MRK 40 000 €
2.Nadácia pre deti SlovenskaDobrý štart34 500 €
3.Nadácia otvorenej spoločnosti BratislavaAflatoun v rómskych komunitách – zážitkové finančné vzdelávanie 49 500 €
4.Domov sv. Jána z Boha, n. o.Inovatívne finančné vzdelávanie klientov v Domove Sv. Jána z Boha 5 960 €

O finančnú podporu projektov, ktoré cielia na skupiny obyvateľov s rezervami v oblasti základných znalostí osobných financií, slabými skúsenosťami s finančnými produktmi či nízkym objemom úspor, sa uchádzalo 21 združení, 9 neziskových organizácií, 3 nadácie a 1 cirkevná organizácia. Celkový objem poskytnutých finančných prostriedkov v rámci grantovej výzvy je 129 960 €. Štyri úspešné projekty sa budú realizovať do konca roku 2023.

Spať na aktuality