Book Giving Day 2023 pre našich grantistov

Každá z organizácií, ktoré takto rozšírili svoj knižničný fond, zvyšuje finančnú gramotnosť na Slovensku s grantovou podporu Nadácie NBS.

Cesta von prostredníctvom programu FILIP stavia na mentoringu – v 6 marginalizovaných rómskych komunitách na východnom a strednom Slovensku motivuje zapojené rodiny k ceste von z generačnej chudoby. Zároveň v programe Omama pracuje s rodinami vo vylúčených komunitách unikátnou metódou. Darované „bábätkovské“ knižky, leporelá a knihy pre deti do 4 rokov budú podľa programovej manažérky Oľgy Shaw pomáhať pri intervencii, ktorá dokázateľne zlepšuje všetky aspekty rozvoja dieťaťa v ranom veku: jemnú aj hrubú motoriku, kognitívne schopnosti či socio-emocionálnu oblasť. Program posilňuje sebadôveru dieťaťa i rodičov, ich vzájomný vzťah a rešpekt.

V Špeciálnej základnej škole vo Vtáčkovciach, ktorá hravou formou a s využitím technológií učí žiakov so špeciálnymi potrebami hodnote peňazí, pripravili doslova čitateľský maratón. „Všetky knihy sme rozložili na lavice a žiakov pustili do triedy. Toľko radosti a záujmu sme už dlho nevideli…,“ napísala učiteľka Viera Čitbajová. „Hneď si knihy listovali, spontánne ich začali čítať, rozprávali sa o nich. Dokonca si niektoré hneď požičali aj domov. Takmer celý deň sme strávili čitateľským maratónom a žiaci boli naozaj zaujatí. Ďakujeme  všetkým zamestnancom NBS veľmi, veľmi, veľmi pekne!“

Nadácia pre deti Slovenska v bežiacom projekte Dobrý štart prináša deťom a mladým dospelým z centier pre deti a rodiny (detské domovy) zmysluplné a metodicky prepracované finančné vzdelávanie. Darované knihy rozdelí centrám po celom Slovensku. O distribúciu kníh pre deti predškolského veku, chlapčenských kníh o športe, zvieratách a fantasy, dievčenských o prvých láskach aj tínedžerských kníh o vzťahoch a dospievaní, sa postará osobne Ondrej Gallo, správca nadácie.

V Zariadení sociálnych služieb Svetlo v Olichove pri Nitre pôvodne žili klienti so sluchovým postihnutím. Dnes sú medzi 200 klientmi aj ľudia s mentálnym, telesným či kombinovaným postihnutím. V spoločnom projekte vzdelávali klientov v oblasti financií študenti odboru manažérska matematika UK v Bratislave. Klienti pracujú aj v terapeutických dielňach – hrnčiarskej, ručných prác či maliarskej. Majú vlastné divadlo a starajú sa o 2,5 ha záhradu. Darované knihy budú využívať pri biblioterapii – metóde, ktorá využíva pôsobenie kníh a písaného či hovoreného textu na formulovanie vlastných vyjadrení k otvorenej téme.

Ďalšia zásielka kníh putovala do Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove. Gymnázium je zapojené do programu FinQ a s podporou Nadácie NBS finišuje s projektom Kultúra nad zlato. Projekt zameraný na rozvoj kompetencií v oblasti finančnej kultúry a rovesnícke vzdelávanie vyvrcholil 2 júna Finančným päťbojom. Giving Book Day 2023 v NBS vyniesol školskej knižnici  encyklopédie, jazykové učebnice a CD, literatúru v cudzích jazykoch aj odborné knihy. Riaditeľ gymnázia Peter Kuľha s kolegyňou Zuzanou Madleňákovou po prijatí darovaných kníh ukázali jeden zo skvostov školy – čitáreň a knižnicu, v ktorej je viac ako 15-tisíc kníh vrátane elektronických.

Spať na aktuality