Výzvy pre výskumníkov aj organizátorov podujatí

Správna rada Nadácie Národnej banky Slovenska rozhodla o vyhlásení 2 grantových výziev zameraných na:

  • rozvoj finančnej a ekonomickej vedy; vedecko-výskumné projekty sa budú uchádzať o podporu vo výške 5 000 – 50 000 €. Táto výzva je prvou aktivitou nadácie určenou nielen slovenským výskumníkom, ale aj zahraničným univerzitám.
  • malé projekty; organizátori podujatí a krátkodobých aktivít, ktorých cieľom je zvyšovať úroveň finančnej gramotnosti a kvalitu finančného vzdelávania, môžu na svoj projekt získať 1 000 – 5 000 €.

Grantové výzvy na platforme EGRANT určujú cieľové skupiny, obsahové zameranie výzvy i oprávnených žiadateľov. Uzávierka prijímania žiadostí je 10. októbra o 23.59 h.

Spať na aktuality