V programe FILIP pomáha 93 rodinám aj kouč so zlepšením ich pracovných zručností

Cesta von, o.z. pomáha ľuďom uviaznutým v chudobe postaviť sa na vlastné nohy. Program FILIP sa zameriava na sprevádzanie rodín z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v oblasti manažovania financií. Počas roka 2023 sa projekt sústredil na prehĺbenie, rozvoj a štandardizáciu programu FILIP. U 70 % zapojených rodín nastala zmena v správaní, fungovaní a myslení. Posun je v zmene finančného správania, v uvedomení si príjmov a výdajov, v nájdení a udržaní zamestnania, v snahe o sporenie a oddlženie. V komunitách v Čiernom Balogu, Veľkej Lomnici a Zvolene pribudli traja noví mentori, tím sa posilnil o kouča pracovných zručností. Kouč poskytoval podporu a tréning pracovných zručností rodinám v programe FILIP, vytvoril aj programovú metodiku zamestnávania.

Výsledky a výstupy projektu v číslach:

 • 93  zapojených rodín v programe FILIP, 
 • 88 rodín (70 %) sa v programe udržalo,  
 • 8 mentorov, 
 • 3 nové komunity zapojené do programu v  Banskobystrickom kraji, 
 • u 93 % rodín nastal kvalitatívny posun o 1 a viac stupňov v rámci finančného správania, 
 • u 80 % rodín nastal kvalitatívny posun o 1 a viac stupňov v rámci oddlženia, 
 • u 69 % rodín nastal kvalitatívny posun o 1 a viac stupňov v rámci bývania, 
 • u 41 % rodín nastal kvalitatívny posun o 1 a viac stupňov v rámci zamestnávania, 
 • u 70 % rodín nastal kvalitatívny posun o 1 a viac stupňov celkom, 
 • 13 % rodín si zvyšuje vzdelanie,   
 • 33 % rodín si začalo sporiť,                
 • na zvyšovanie zamestnateľnosti rodín v programe FILIP sa vytvorila spolupráca so zamestnávateľmi: Whirlpool a Kosit v Košiciach, 
 • vytvorené 4 partnerstvá v obciach Chminianske Jakubovany, Veľká Lomnica, Kecerovce a Zborov na budovanie hlbších vzťahov v komunite,
 • nová metodika programu FILIP pre oblasť ZAMESTNÁVANIE.

Spať na aktuality