Do druhého roka nadácie s dvoma významnými partnerstvami

Nadácia Národnej banky Slovenska, ktorá vznikla 1. februára 2022, vstupuje do druhého roka svojej existencie s dvoma významnými partnerstvami. Správkyňa nadácie Jana Kováčová podpísala partnerské zmluvy o podpore projektov v oblasti finančného vzdelávania so zástupcami občianskych združení Cesta von a The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko. Oba projekty cielia na finančné vzdelávanie, každý je zameraný na inú cieľovú skupinu. Realizácia projektov sa začne 1. februára 2023 a potrvá do konca tohto roka.

Projekt FILIP, ktorý manažuje združenie Cesta von, bude stavať na mentoringu – do programu zapojí 70 rodín v 6 marginalizovaných rómskych komunitách na východnom a strednom Slovensku. Jeho ambíciou je motivovať zapojené rodiny k rozhodnutiu pre životnú zmenu a nastúpenie na cestu von z generačnej chudoby. Program prevedie rodiny cez oddlženie, zamestnanie, ekonomickú stabilizáciu až k riešeniu bývania. „Spolu s NBS a Nadáciou NBS sme sa už pred rokom pustili do úzkej spolupráce v oblasti finančného vzdelávania rodín žijúcich v podmienkach generačnej chudoby,“ hovorí Pavel Hrica, výkonný riaditeľ OZ Cesta von. „Aktívne fungovanie v poradnom tíme, lektorovanie bankovými odborníkmi či špecializované právne poradenstvo zvyšovali jednak dosah nášho programu, ale zároveň prinášali tímu okolo NBS pohľad do života tých najchudobnejších rodín na Slovensku a ich lepšie pochopenie, čo môže pomôcť i pri vhodnejšom nastavení verejných politík a regulácií. Profesionalita kombinovaná s reálnym záujmom a osobným zanietením ľudí okolo NBS a nadácie je pre rozvoj nášho programu veľmi prínosná.“

Projekt DoFin organizácie The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko vytvorí a pilotne overí hodnotové vzdelávanie v oblasti financií pre 150 stredoškolákov z 15 stredných škôl. Mladí ľudia budú ďalej šíriť efekt finančného vzdelávania – stanú sa ambasádormi podpory finančnej gramotnosti pre deti, mládež a seniorov. Miloš Ondrášik, riaditeľ združenia: Pre program DofE ide o kľúčové partnerstvo na ceste k dlhodobému cieľu – vytvárať príležitosti pre kvalitný osobnostný rast pre všetkých mladých ľudí na Slovensku. Program DofE motivuje mladých ľudí, aby na sebe pracovali komplexne: v dobrovoľníctve,  športe, rozvoji vybranej zručnosti. Veríme, že vzdelávanie v témach súvisiacich s financiami prispeje k zlepšeniu kvality života mladých ľudí. Vďaka šíreniu témy finančného vzdelávania medzi rovesníkmi a zraniteľnými skupinami prostredníctvom pravidelného dobrovoľníctva sa sami mladí ľudia stanú zmenou. Na spoluprácu s nadáciou NBS a projektom 5peňazí sa veľmi tešíme.“

Spať na aktuality