Nadácia NBS zverejnila svoju prvú výročnú správu

Úvod roka 2022 sa niesol v znamení nevyhnutných administratívnych úkonov, ktoré súvisia so vznikom inštitúcie. V priebehu roka si novovzniknutá nadácia odskúšala navrhnuté postupy v praxi na niekoľkých grantových výzvach. Dôležitým míľnikom bolo založenie FinQ Centra, na ktorom sa spoločne podieľali Nadácia NBS a Nadácia Slovenskej sporiteľne. Stratégiu, výsledky grantových výziev a ďalších aktivít, správu nezávislého audítora aj účtovnú závierku obsahuje Výročná správa Nadácie NBS 2022.

Spať na aktuality