Plánujete malý projekt na rok 2024?

Výzvy na Malé projekty, ktorých cieľom je zvyšovanie finančnej gramotnosti a úrovne kvality finančného vzdelávania, si už našli svojich adresátov a aj prvých úspešných realizátorov. Na svojom aprílovom zasadnutí rozhodla správna rada o vyhlásení ďalšej grantovej výzvy nadväzujúcej na práve ukončenú.

Organizátori krátkodobých aktivít a podujatí, ktoré pripravujú na obdobie január – jún 2024, môžu na svoj projekt získať 1 000 – 5 000 €. Žiadosť je potrebné podať cez  platformu EGRANT. Žiadatelia, ktorí zaslali svoje žiadosti v predchádzajúcich grantových výzvach a sú už na platforme zaregistrovaní, získajú vstup do grantovej výzvy cez svoj vytvorený profil.

Grantová výzva GV-2023-8 určuje cieľové skupiny, obsahové zameranie i oprávnených žiadateľov. Uzávierka prijímania žiadostí je 2. októbra o 23.59 h.

Spať na aktuality