Rovesnícke vzdelávanie aj finančná gramotnosť nevidiacich

Do grantovej výzvy GV-2023-8 na Malé projekty prijala nadácia 71 projektov. Hodnotitelia posúdili kvalitu projektov a prínos pre oblasť finančnej gramotnosti a správna rada na svojom zasadnutí 8. decembra rozhodla o poskytnutí grantu 4 úspešným žiadateľom:

P.č.ŽiadateľNázov projektuVýška grantu
1.Spojená škola, I. Krasku 491, PúchovDuálne vzdelávanie po vzoroch Rolného a Baťu3 000 €
2.Študentský parlament NHFŠtudenti študentom – Ako riadiť vlastné financie?4 962 €
3.Združenie FÉNIXFélix a Filoména o hodnotách a finančnej gramotnosti3 458 €
4.Únia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEuro k euru4 912 €

V grantovej výzve sa o finančnú podporu uchádzalo 31 občianskych združení, 13 základných a 9 stredných škôl, 4 neziskové organizácie, univerzity, nadácie, asociácie aj cirkevné organizácie. Projekty boli zamerané na finančné vzdelávanie žiakov a študentov, seniorov, ľudí v sociálnej núdzi či so zdravotným znevýhodnením. Celková prerozdelená suma je 16 332 €.  Prijímatelia grantov začnú napĺňať ciele svojich projektov od januára 2024. Projekty potrvajú do konca júna. 

Spať na aktuality