Vďaka projektu Dobrý štart napredovali v sociálno-finančnej gramotnosti v 6 Centrách pre deti a rodinu

Nadácia pre deti Slovenska realizovala s finančnou podporou Nadácie NBS vzdelávací projekt Dobrý štart. Ten si dal za cieľ priniesť deťom a mladým dospelým v centrách pre deti a rodiny (CDR) zmysluplné a metodicky prepracované porozumenie základných finančných produktov, s ktorými sa bežne budú stretávať v bežnom živote po odchode z CDR. Projekt trval 14 mesiacov, od 1. 10. 2022 do 30. 11. 2023. Súčasťou projektu bolo technické skvalitnenie e-learningu a výroba edukačných videí. Projekt bol zameraný na pracovníkov CDR a mladých dospelých z centier. Vzdelávanie malo 4 hlavné témy: 1. Čo koľko stojí, 2. Rozpočet, 3. Finančné inštitúcie a produkty, 4. Práca.

Výsledky projektu v číslach:

  • do vzdelávania a aktivít sa zapojilo 31 pracovníkov CDR, z nich 19 sa vyškolilo vo využívaní metodiky sociálno-finančnej gramotnosti a 5 pôsobili v pozícii mentora,
  • zapojilo sa 6 CDR,
  • 215 klientov CDR – mladých dospelých od 15 r. – sa zapojilo do zážitkových aktivít,
  • vzniklo 9 vzdelávacích videí a 1 informačné video o projekte: https://youtu.be/8PYykwgpHCY
  • projekt tvorilo 385 vzdelávacích hodín,
  • uskutočnilo sa 5 rovesníckych návštev.

Viac informácií o projekte nájdete na podstránke: https://nadacianbs.sk/projekty/dobry-start/

Spať na aktuality