Nadácia NBS má prvých úspešných grantistov

V rámci grantovej výzvy GV-2022-3, ktorú nadácia vyhlásila 2. mája 2022, predložili žiadatelia 50 projektových žiadostí. Ich kvalitu a prínos pre oblasť finančnej gramotnosti posúdili externí hodnotitelia. Správna rada Nadácie NBS rozhodla 30. júna 2022 o poskytnutí grantu 9 úspešným žiadateľom:

P.č.žiadateľnázov projektuvýška grantu
1.Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 30, Závadka nad HronomAká práca, taká pláca, také možnosti2170 €
2.Junior Achievement Slovensko, n. o.Innovation Camp finančnej gramotnosti 20224806 €
3.SÝKORKA, n. o.Ohrození finančnou NE(vedomosťou)GRAMOTNOSŤOU1100 €
4.Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)Finančné minimum (budúceho) rodiča5000 €
5.Bratislavská arcidiecézna charitaS finančnou gramotnosťou k lepším zajtrajškom3999 €
6.Protect workZvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti u mladých ľudí z reedukačného centra5000 €
7.SVETLO PRE OLICHOVVo „SVETLE“ financií3540 €
8.OZ ČARONaučme sa pracovať s peniazmi2880 €
9.Kolégium Antona NeuwirthaVíkend o finančnej gramotnosti1500 €

V grantovej výzve sa o podporu projektov uchádzalo 18 združení, 15 základných škôl, nadácie, neziskové organizácie i univerzity. Projekty boli zamerané na prácu v oblasti finančného vzdelávania so seniormi, žiakmi a študentmi, marginalizovanými skupinami či ľuďmi so zdravotným znevýhodnením. Celková prerozdelená suma predstavuje takmer 30 000 €. Prijímatelia grantov budú napĺňať ciele svojich projektov počas nasledujúcich šiestich mesiacov.

Spať na aktuality