Otvorenie školského roka vo FinQ škole

Základná škola na ulici Pionierov v Rožňave sa do programu FinQ zapojila v školskom roku 2021 – 22, vyškolených má 37 pedagógov. ZŠ je zároveň jednou z pilotných škôl, ktoré testujú novú kurikulárnu reformu. V pondelok 4. septembra tu nový školský rok otvoril predseda Správnej rady Nadácie NBS a minister financií Michal Horváth. Do Rožňavy pricestovali aj Jana Kováčová, správkyňa Nadácie NBS, Jana Kovaľová, riaditeľka FinQ Centra a Roman Fusek, člen správnej rady Nadácie NBS a správnej rady FinQ Centra. Na pôde školy ich prívítala riaditeľka Erika Fabiánová.

Program FinQ je inovatívnym a systémovým riešením rozvoja finančnej kultúry na školách formou rozvíjania kľúčových kompetencií pre 21. storočie a rozvoja kritického myslenia. Program realizuje FinQ Centrum, ktoré vzniklo ako spoločná iniciatíva Nadácie NBS a Nadácie Slovenskej sporiteľne. FinQ má ambíciu podporovať systémové myslenie pedagógov a žiakov, komunikačné, poznávacie, logické, prosociálne kompetencie a kompetencie osobnostného rozvoja. Vďaka tomuto prístupu budú vedieť žiaci v budúcnosti premýšľať v širšom kontexte nielen vo svete financií.

Spať na aktuality