Finančné vzdelávanie pre osamelých rodičov, seniorov aj ľudí vo výkone trestu

V grantovej výzve GV-2023-10 posudzovali hodnotitelia 76 žiadostí. Krátkodobé aktivity cielia na finančné vzdelávanie a zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti zraniteľných skupín. Správna rada Nadácie NBS na svojom zasadaní 7. júnarozhodla o poskytnutí grantu 6 úspešným žiadateľom:

P.č.ŽiadateľNázov projektuVýška grantu
1.JEDEN RODIČ, n. o.Finančný sprievodca JEDNORODIČA5 000 €
2.Zlatá tehlička, o. z.Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní4 000 €
3.Spojená škola DetvaFinančná gramotnosť pre všetkých5 000 €
4.Bratislavská arcidiecézna charitaO krok ďalej s finančnou gramotnosťou4 200 €
5.Okresná organizácia Jednoty dôchodcov KomárnoRozvojom finančnej gramotnosti k vyššej kvalite života seniorov4 000 €
6.KAMBEK, o. z.Učenie k samostatnosti5 000 €

V grantovej výzve sa o finančnú podporu uchádzalo 40 občianskych združení, 15 stredných škôl, neziskové organizácie, univerzity, nadácie, asociácie aj cirkevné organizácie. V tejto grantovej výzve správna rada udelením 6 grantov prerozdelila sumu 27 200 €. Prijímatelia grantov začnú napĺňať ciele svojich projektov od júla, projekty potrvajú do konca roka 2024.

Spať na aktuality