Slovenská katolícka charita v rámci integrácie odídencov z Ukrajiny myslí aj na ich finančnú gramotnosť

Slovenská katolícka charita (SKCH) je najväčší neverejný poskytovateľ sociálnych služieb na Slovensku. Poskytuje pomoc seniorom, nevyliečiteľne chorým, ľuďom s telesným alebo duševným postihnutím, deťom, matkám s deťmi, ľuďom bez domova, odídencom a migrantom, sociálne slabším. SKCH je súčasťou európskeho a celosvetového spoločenstva charít. Od vypuknutia vojny na Ukrajine zabezpečuje odídencom v sieti svojich 22 charitných centier podpory potravinovú a materiálnu pomoc, sociálne poradenstvo a integračné aktivity. Vďaka projektu Dukát v hrsti – Integrácia odídencov, podporenému nadáciou, sa integračné aktivity v priebehu 5 mesiacov (od 1. 8. do 31. 12. 2023) rozšírili o oblasť finančnej gramotnosti. Séria workshopov sa zamerala na finančné myslenie, právne minimum, podvody, finančné produkty, analýzu a tvorbu rodinného rozpočtu a metodiku vzdelávania. Hlavným cieľom bola podpora integrácie odídencov prostredníctvom zvyšovania ich finančného povedomia a odolnosti voči možným nekalým praktikám a podvodom.

Výsledky a výstupy projektu v číslach:

  • 20 zamestnancov centier podpory zapojených do vzdelávania,
  • 12 prezenčných dní vzdelávania pre charitných zamestnancov,
  • 1 jednodňové online vzdelávanie,
  • 19 vyškolených charitných lektorov,
  • 1 vytvorený vzdelávacích program pre odídencov,
  • 1 vytvorená metodická príručka s inštrukciami ako pripraviť neformálny workshop pre odídencov.

Spať na aktuality