Nadácia NBS zverejnila výročnú správu za rok 2023

Druhý rok našej nadácie sa niesol v budovaní strategických partnerstiev s občianskymi združeniami Cesta von, The Duke of Edinburgh Awards Slovakia a so Slovenskou katolíckou charitou. Cez užšiu spoluprácu sme vybudovali sieť mladých lektorov, ktorí ďalej realizujú finančné vzdelávania vo svojom prostredí a pomáhajú ľuďom robiť lepšie rozhodnutia v oblasti financií. Pokračovali sme aj v podpore ekonomickej a finančnej vedy. Podporené výskumné projekty v tejto oblasti nadobudli v uplynulom roku medzinárodný charakter. Prvýkrát sme tiež vyhlásili výzvu na získanie prostriedkov na projekty, v ktorých sa angažujú zamestnanci NBS. Pokračovali sme v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne na veľkom programe finančného vzdelávania v školách FinQ. Podporili sme viacero malých projektov zameraných na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti. Viac informácií o aktivitách nadácie, podporených projektoch a o hospodárení nadácie sa dozviete vo Výročnej správe Nadácie NBS 2023.

Spať na aktuality