Giving Tuesday pre Domov sv. Jána z Boha

Celosvetový deň štedrosti #Giving Tuesday vznikol ako protipól Black Friday – známeho sviatku nakupovania a konzumu. Na Slovensku ho organizačne zastrešuje Nadácia Pontis, v tomto roku vyšiel na 29. november. Do Giving Tuesday sa zapájajú firmy, mestá, organizácie a najmä milióny ľudí. Národná banka Slovenska nasmerovala pomoc do priestoru, v ktorom pôsobí jej nadácia – vyzvala svojich zamestnancov podporiť materiálnou zbierkou klientov Domova sv. Jána z Boha. Táto organizácia získala na jeseň grant na vytvorenie inovatívnej metodiky výučby finančnej gramotnosti ľudí bez domova.

Výsledkom zbierky je 17 veľkých vriec zimného ošatenia, 6 škatúľ hygienických, toaletných a čistiacich potrieb, 4 veľké vrecia diek, uterákov a osušiek, 2 veľké vrecia topánok, 7 sád paplónov s vankúšmi a tašky plné čapíc, rukavíc a teplých ponožiek. Zástupcovia organizácie už prevzali vyzbieraný materiál. Pri jeho triedení v Domove na Hattalovej ulici v Bratislave pomáhajú aj ľudia bez domova.

Domov sv. Jána z Boha už 11 rokov pomáha ľuďom žijúcim na okraji spoločnosti. V zariadení na Hattalovej ulici poskytuje sociálnu a humanitárnu starostlivosť. Denne tu dostáva takmer stovka ľudí možnosť hygieny, pravidelnej stravy, ošatenia, doliečenia po prepustení z nemocnice, duchovného rozhovoru i pracovnej terapie.

Výsledkom zbierky sú škatule a vrecia plné zimného ošatenia a hygienických potrieb.

Spať na aktuality