Dukát v hrsti pre odídencov

Projekt Dukát v  hrsti – Integrácia odídencov uskutoční Slovenská katolícka charita  prostredníctvom siete 22 charitných centier podpory, v ktorých od začiatku vojny na Ukrajine poskytuje potravinovú a materiálnu pomoc, sociálne poradenstvo a integračné aktivity. Dominantnú skupinu klientov tvoria ženy v produktívnom veku. Po vyškolení lektorov charitných centier sa ženy – odídenkyne budú vzdelávať vo finančných produktoch, ochrane spotrebiteľa a zdokonalia sa vo finančnom myslení.  

Partnerská zmluva otvára priestor na dlhodobú spoluprácu s Nadáciou Národnej banky Slovenska. Získané finančné prostriedky nám umožnia vyškoliť našich kolegov z charitných centier podpory lektormi NBS a pripraviť ich tak odborne a metodicky na odovzdanie vedomostí finančnej gramotnosti odídencom z Ukrajiny. Je to dôležitý krok v integrácii občanov Ukrajiny,“ uviedol generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Miroslav Dzurech. Projekt Dukát v hrsti – Integrácia odídencov sa rozbehne 1. augusta a potrvá do konca tohto roka.

 

Spať na aktuality