Partnerstvá a spolupráce

Významnou aktivitou Nadácie NBS je dlhodobá spolupráca s partnermi, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na napĺňaní cieľov nadácie a prispievajú k zvyšovaniu finančnej gramotnosti obyvateľov SR a rozvoju vedy a výskumu v oblasti ekonómie a financií.

 • Finq

  Program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy

  Jedinečný komplexný program finančného vzdelávania pre školy s názvom FinQ pomáha žiakom a žiačkam základných a stredných škôl rozvíjať kritické a systémové myslenie v celkovom kontexte financií.

  Cieľom FinQ je prostredníctvom vzdelania zvýšiť úroveň finančnej kultúry u mladých, vďaka čomu sa v dospelosti môžu vyhnúť nesprávnym rozhodnutiam, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvalitu ich života.

  Vzhľadom na to, že finančné vzdelávanie je prierezovou témou v rámci kurikula na základných a stredných školách, program FinQ sa zameriava na vzdelávanie učiteľov všetkých predmetov tak, aby vedeli implementovať štandardy finančnej gramotnosti v rámci osnov svojho predmetu prostredníctvom inovatívnych metód. Program vzdeláva učiteľa ktoréhokoľvek predmetu v používaní vypracovaných metodických listov a pracovných listov pre žiakov.

  www.finq.sk

 • 5peňazí

  Všetko, čo potrebujete vedieť o peniazoch v rôznych životných situáciách

  Náš životný úspech do veľkej miery závisí od našich vedomostí a našej schopnosti narábať s osobnými financiami. Narábať s peniazmi nie je práve najjednoduchšie a nízka úroveň finančnej gramotnosti na Slovensku je toho dôkazom.

  5peňazí je vlajková loď finančného vzdelávania pre všetkých. Miestom, kde nájdete dôveryhodné, nezávislé a zrozumiteľné informácie o peniazoch, finančných produktoch, vzťahoch a súvislostiach.

  Pod značkou 5peňazí sa realizujú vzdelávacie aktivity NBS na rôznych úrovniach. Medzi hlavné aktivity patria:

   

  www.5penazi.sk