Ako sa nedať zraniť infláciou i hospodárenie s lupou v ruke

V grantovej výzve GV-2022-6 predložili žiadatelia 79 projektových žiadostí. Správna rada Nadácie NBS rozhodla 19. júna na základe odborných posudkov hodnotiteľov o poskytnutí grantu 8 úspešným žiadateľom:

P.č.žiadateľnázov projektuvýška grantu
1.Mladý podnikavecInovatívne vzdelávanie – učíme sa hospodáriť s peniazmi4 195 €
2.Spojená škola internátna, Ul. S. Chalupku 315/16, KremnicaKamarátime sa s eurom1 564 €
3.Detský domov sv. Klementa Hofbauera„Ak dáš človeku sliepku, nakŕmiš ho na jeden deň. Ak mu však ukážeš, ako ich chovať, nakŕmiš ho na celý život“1 820 €
4.JEDEN RODIČ, n. o.Hospodárenie v čase inflácie5 000 €
5.Základná škola, Eliáša Lániho 261/7, BytčaMini Money, POD tvoriť CASTY!5 000 €
6.Spišská katolícka charitaCARITAS finGRAM25 000 €
7.Spojená škola internátna, Breziny 256, PrakovceNaučme sa  hospodáriť2 146 €
8.Moje šťastné dieťa, o. z.Peniaze pod lupou – integrovaný tematický projekt pre zdravotne znevýhodnených žiakov5 000 €

V grantovej výzve sa o podporu projektov uchádzalo 33 združení, 16 základných škôl, 8 neziskových organizácií, stredné školy, gymnáziá, univerzity aj špeciálna základné, školy, nadácie či klaster. Projekty boli zamerané na finančné vzdelávanie žiakov a študentov, marginalizovaných skupín, mladých dospelých v centrách pre deti a rodiny či ľudí so zdravotným znevýhodnením. Celková prerozdelená suma predstavuje 29 725 €. Prijímatelia grantov začnú napĺňať ciele svojich projektov od júla. Projekty potrvajú do konca roka.  

Spať na aktuality