Zamestnanci NBS darovali knihy a audioknihy

Adresátov knižnej zbierky sme vybrali spomedzi organizácií, ktoré nadácia podporila grantom na zvyšovanie finančnej gramotnosti.  

Cesta von prostredníctvom programu FILIP stavia na mentoringu – v marginalizovaných rómskych komunitách na východnom a strednom Slovensku motivuje zapojené rodiny k ceste von z generačnej chudoby. Vo Veľkej Lomnici, Chminianskych Jakubovanoch a Kecerovciach otvorila kluby Zebra. Pod vedením rómskych lídrov tu v stimulujúcom a bezpečnom prostredí pripravujú aktivity pre tínedžerov veku 11 – 19 rokov. Kluby Zebra posilňujú mladých ľudí z chudobných osád, aby uspeli vo vzdelávaní, rozvíjajú ich talenty a sprevádzajú ich na ceste k dospelosti. Zamestnanci NBS darovali tínedžerom z chudobných komunít dve veľké škatule plné motivačnej literatúry.

Občianske združenie Moje šťastné dieťa pomáha deťom a mladým ľuďom hospitalizovaným na bratislavských Kramároch, v nemocniciach v Košiciach a v Martine uľahčiť ich pobyt v nemocnici a prekonať ochorenie. Združuje odborníkov z oblasti pedagogiky, psychológie a medicíny a vysokoškolských aktivistov. S podporou Nadácie NBS pripravilo semináre o financiách pre pedagógov všetkých troch nemocničných škôl. Zapojené školy získali zároveň pomôcky pre každú školskú triedu, didaktické hry a pracovné zošity. Zo zbierky kníh, ktoré venovali zamestnanci NBS, nadácia do školy v martinskej nemocnici doručila takmer 200 kusov detskej a mládežníckej literatúry, encyklopédie, životopisné a autobiografické knihy, krížovky, hlavolamy, maľovanky.

Pomôžme nevidiacim čítať ušami – vyzvali sme zamestnancov NBS. Svojho času populárne audioknihy na CD alebo USB môžu ležať zabudnuté na domácich poličkách. Členom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska však môžu byť užitočné.  ÚNSS pripravila v prvom polroku finančné vzdelávanie svojich členov v Košickom a Prešovskom kraji. Seniorov s rôznym stupňom zrakového postihnutia učila hmatom rozoznávať mince a bankovky pomocou ochranných prvkov vyvinutých pre nevidiacich. Pracovali aj s aplikáciou Corvus, ktorá dokáže spoľahlivo identifikovať menu aj bankovku. Ľudia s ťažkým zrakovým postihnutím a silným vzťahom ku knihám využívajú predovšetkým služby Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Potešili sa aj niekoľkým audioknihám, ktoré sa podarilo vyzbierať v zamestnaneckej zbierke.

Združenie EGIDIUS pracuje s klientmi zariadení sociálnych služieb pre deti v Detve a dospelých v neďalekej Piešti. Projekt Ja a moje peniaze je jednou z 5 iniciatív, ktoré podporila Nadácia NBS v Zamestnaneckom grantovom programe. Je zameraný na finančné vzdelávanie dospelých mužov s mentálnym postihnutím. Týždňový intenzívny kurz aj návšteva Múzea mincí a medailí v Kremnici patrili k nosným aktivitám projektu. Pre obe zariadenia sociálnych služieb sa v zbierke Book Giving Day zbierali detské knihy pre vekovú kategóriu 3 – 18 rokov a obrázkové encyklopédie každého druhu.

Srdečne ďakujeme zamestnancom NBS za každý knižný príspevok do zbierky!

Spať na aktuality