O grant na malé projekty možno v tomto roku žiadať priebežne

Správna rada Nadácie Národnej banky Slovenska vyhlásila grantovú výzvu na malé projekty, ktorých cieľom je zvyšovanie finančnej gramotnosti a úrovne kvality finančného vzdelávania. Organizátori krátkodobých aktivít a podujatí, ktoré pripravujú na obdobie 1. júl – 31. december 2023, môžu na svoj projekt získať 1 000 – 5 000 €. Žiadosť je potrebné podať prostredníctvom platformy EGRANT. Žiadatelia, ktorí zaslali svoje žiadosti v predchádzajúcich grantových výzvach a sú už na platforme zaregistrovaní, získajú vstup do grantovej výzvy cez svoj vytvorený profil.

Grantová výzva GV-2023-6 určuje cieľové skupiny, obsahové zameranie i oprávnených žiadateľov. Uzávierka prijímania žiadostí je 20. apríla o 23.59 h.

Spať na aktuality