Grantová výzva na malé projekty je zverejnená  

Nadácia Národnej banky Slovenska vstupuje do prostredia mimovládnych organizácií vyhlásením hneď troch grantových výziev na podporu finančného vzdelávania a finančnej gramotnosti. K úvodným výzvam zverejneným 27. apríla pribudla tretia zameraná na malé projekty. Žiadateľ môže na realizáciu svojho projektu získať 1.000 – 5.000 €.

Organizátori podujatí a krátkodobých aktivít, ktorých cieľom je zvyšovať úroveň finančnej gramotnosti a kvalitu finančného vzdelávania, sa môžu o podporu svojich projektov uchádzať vyplnením žiadosti prostredníctvom elektronickej platformy EGRANT. Grantová výzva obsahuje špecifikáciu cieľových skupín, zamerania i oprávnených žiadateľov.  Deadline na registráciu žiadostí je 2. jún 2022.

Spať na aktuality