Giving Tuesday pre Zebry

#Giving Tuesday vznikol ako protipól Black Friday – známeho sviatku nakupovania a konzumu. Celosvetový sviatok darovania dáva príležitosť na skutky dobra – zapojila sa doň Nadácia NBS spolu s Národnou bankou Slovenska. Spoločne vyzvali zamestnancov prispieť do zbierky spoločenských hier. Cesta von rozbieha program Zebry v troch lokalitách na východnom Slovensku: Veľkej Lomnici, Chminianskych Jakubovanoch a Kecerovciach. Tu už fungujú kluby, v ktorých budú tínedžeri vo veku 11 – 19 rokov spoločne prežívať voľný čas. Výsledkom zamestnaneckej zbierky je 9 veľkých škatúľ a 8 tašiek plných spoločenských a párty hier, kníh, logických a pamäťových hier, puzzle, pexesa, lega a ďalších hier.

Oľga Shaw, koordinátorka programu, prevzala vyzbierané hry 28. novembra, presne na Giving Tuesday. Zároveň prezradila dôvod, pre ktorý sa Cesta von rozhodla otvoriť popri programoch OmamaFilip nový program pre tínedžerov: „Podľa výskumníčky Emmy Werner mladým ľuďom z chudoby zvyšuje šancu prekonať jej následky stretnutie s aspoň jednou dospelou, emočne stabilnou osobou, ktorá v nich verí a podporuje ich.“ Tínedžeri žijúci v chudobných komunitách často nemajú možnosti rozvíjať svoje talenty alebo zmysluplne tráviť voľný čas. Mnohí dokončia len základnú školu a veľmi skoro zakladajú rodiny. Na fungovaní programu Zebra sa tak budú podieľať samotní mladí ľudia z komunít.

Spať na aktuality