Program DoFin má 48 nových mentorov a ambasádorov

Nadácia NBS je hrdým partnerom organizácie The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko (DofE). DofE na Slovensku zapája študentov do
unikátneho projektu na zvyšovanie finančnej gramotnosti, ktorý študenti poznajú pod názvom DoFin.

V uplynulých dňoch sa uskutočnili školenia mentorov a ambasádorov, ktorých vzdelávali kolegovia z NBS tímu 5 peňazí. Počas dvoch dní sa 48 budúcich mentorov a ambasádorov v programe DoFin vzdelávalo v témach Money mindset, rozpočet osobných financií, mosty z chudoby, zdroje a ako začať s DoFin-om na škole.


Jedna z účastníčok hodnotí školenie takto: “Uvedomila som si, že aj v oblasti financií to stojí a padá na medziľudských vzťahoch, kladných či záporných ľudských vlastnostiach a postojoch a správnych informáciách. Školitelia, boli perfektní a miesto školenia krásne. Už teraz sa teším na
september. ĎAKUJEM ”

DoFin je celosvetovo unikátnym podprogramom DofE (Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu) a prináša v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti prvé
výsledky. Niektorí dofáci si stanovujú osobné ciele v rámci rozvoja svojho talentu a dobrovoľníckeho projektu práve v oblasti financií a ekonomiky a zvyšujú tak
finančnú gramotnosť svoju aj svojich rovesníkov. Ďalšie školenie DoFin je plánované v Banskej Bystrici v septembri.

#FinancnaGramotnosť #NadaciaNBS #NBS #5penazi #DoFin

Spať na aktuality