Podávanie žiadostí o grant len elektronicky

Grantové výzvy na podporu zvyšovania finančnej gramotnosti a meranie jej úrovne v dospelej populácii čakajú na prvých žiadateľov. Svoje projekty budú predkladať len elektronicky – prostredníctvom platformy EGRANT.

Nadácia Národnej banky Slovenska zverejnila 27. apríla 2022 dve grantové výzvy. Ďalšia výzva – zameraná na malé projekty v oblasti zvyšovania finančnej gramotnosti a ekonomickej vedy a výskumu – bude zverejnená v pondelok 2. mája. Žiadatelia budú s nadáciou komunikovať elektronickou cestou: „Rýchlu a priamočiaru komunikáciu považujeme za efektívny a transparentný spôsob kontaktu so žiadateľmi o grant,“ hovorí Jana Kováčová, správkyňa nadácie. „Grantové výzvy prinášajú maximum informácií o očakávanom zameraní projektov, cieľových skupinách aj oprávnených žiadateľoch. V prípade ďalších otázok, samozrejme, poskytujeme aj konzultácie na kontaktoch uvedených vo výzvach.“

Nadácia Národnej banky Slovenska uzatvorila zmluvu o prevádzkovaní webhostingových služieb so spoločnosťou Ellman, s. r. o. Jej webová aplikácia EGRANT umožňuje prehľadnú administráciu grantových výziev od zaregistrovania žiadateľa, cez hodnotiaci proces až po doručenie záverečnej správy. Na fotografii správkyňa nadácie Jana Kováčová a konateľka Ellman, s. r. o., Martina Tvrdoňová pri podpise zmluvy.   

Spať na aktuality