Finančnú gramotnosť bude merať Nadácia Národohospodár

Grantová výzva GV-2022-2 zameraná na podporu prieskumu a výskumu úrovne finančnej gramotnosti dospelej populácie oslovila najmä žiadateľov z vysokých škôl a akademického prostredia. Nadácia prijala 6 žiadostí, z ktorých po hodnotiacom a výberovom procese určila Správna rada Nadácie NBS víťaza s najkvalitnejším projektom – Nadáciu Národohospodár. Na projekt s názvom Finančná gramotnosť a suboptimálne finančné rozhodnutia seniorov získal prijímateľ grant 39 940 €.

Víťazný projekt sa zameriava na skúmanie finančnej gramotnosti a finančných rozhodnutí dospelej populácie na reprezentatívnej vzorke a doplní ho analýza správania sa seniorov. Práve tí patria k najohrozenejším skupinám z pohľadu dosahov nevhodných finančných rozhodnutí. Ukončenie projektu očakávame v septembri 2023.

Spať na aktuality