Podporíme výskumné projekty zamerané na rozvoj ekonomickej a finančnej vedy

Nadácia NBS vyhlásila 2. 4. 2024 Výzvu na predloženie žiadostí o grant na podporu výskumných projektov a doktorandských programov, ktoré sa týkajú tém v oblasti ekonomickej a finančnej vedy a napomáhajú jej rozvoju najmä na Slovensku.

Výskumné projekty môžu predkladať výskumné inštitúcie, vysoké školy zo Slovenska aj zo zahraničia, ďalej občianske združenia, neziskové organizácie, študenti, doktorandi alebo vedecko-výskumní pracovníci.

Projekty môžu mať trvanie od 12 do 39 mesiacov.

Žiadatelia sa môžu uchádzať o podporu výskumných projektov vo výške od 5 000 – 60 000 €.

Konečný termín na podanie projektovej žiadosti je 10. 6. 2024.

Žiadosti sa predkladajú len elektronicky, prostredníctvom webovej aplikácie EGRANT.

Výskumné projekty môžu byť zamerané na niektorú z týchto oblastí:

  • transmisia menovej politiky a prenos inflačných tlakov cez správanie domácností a firiem,
  • makroprudenciálna politika a trh nehnuteľností,
  • heterogenita v cenovej dynamike, vo firemnom sektore, na trhu práce a v spoločnosti,
  • starnutie obyvateľstva, migrácia a dynamika na trhu práce,
  • ekonomické a finančné dôsledky klimatických zmien.

Bližšie informácie o podmienkach grantovej výzvy nájdete na podstránke: https://nadacianbs.sk/grant-call-no-gv-2024-11/
a jej celkové znenie tu: Výzva na predkladanie žiadostí o grant (GV-2024-11)

Spať na aktuality