Pilotný program DoFin v rámci DofE Slovensko je svetovým unikátom

The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o. z. je partnerom Nadácie NBS a v spolupráci aj s odborným tímom z programu finančného vzdelávania NBS 5peňazí realizoval v priebehu roka 2023 pilotný ročník projektu DoFin (Finančné vzdelávanie cez program DofE), ktorý nemá zatiaľ v iných krajinách, kde funguje DofE, obdobu.

Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE) založil v roku 1956 princ Philip. Je to komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 – 24 rokov šancu rozvíjať svoje zručnosti a charakterové vlastnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Vďaka projektu DoFin sa dvojnásobne zvýšil počet účastníkov DofE, ktorí si stanovujú finančné ciele. Poznatky, ktoré získajú s pomocou mentora, ďalej odovzdávajú vo svojom okolí. Pri stanovovaní cieľov v programe DofE v oblasti finančnej gramotnosti pomáha vytvorený Sprievodca – obsahuje banku realistických nápadov a inšpirácií v oblasti rozvoj talentu a dobrovoľníctvo. Zároveň účastníkov pri stanovovaní cieľov a adresovaní základných tém sprevádzal mentor – konzultant a hodnotiteľ progresu. Spolu s mentormi sa vyškolili ambasádori – sú dôležitým prvkom najmä pri nábore účastníkov.

Výsledky a výstupy projektu v číslach:

  • 55 mladých ľudí si stanovilo v oblasti Rozvoj zručnosti a/alebo Dobrovoľníctvo témy z finančného vzdelávania,
  • 53 učiteľov a pracovníkov s mládežou sa vyškolilo na 6 školeniach,
  • 29 zapojených škôl a organizácií,
  • 1 príručka pre mentorov,
  • 1 príručka nastavovania cieľov DofE rozšírená o oblasť DoFin,
  • 1 Sprievodca aktivít pre účastníkov projektu DoFin,
  • 100 % vyškolených mentorov považuje kompetencie získané na školeniach za prínosné,
  • 92 % prihlásených mladých ľudí vníma zlepšenie svojej finančnej gramotnosti cez zapojenie do DoFin.
Spať na aktuality