Prvé grantové výzvy

Nadácia Národnej banky Slovenska zverejnila 27. apríla 2022 prvé dve grantové výzvy. Sú zamerané na:

O granty sa možno uchádzať vyplnením žiadosti prostredníctvom elektronickej platformy EGRANT v súlade s podmienkami určenými v grantových výzvach.  

Spať na aktuality