Grant na rozvoj ekonomickej a finančnej vedy získali od nadácie 2 výskumné inštitúcie

V rámci grantovej výzvy GV-2022-4 zameranej na rozvoj ekonomickej a finančnej vedy na Slovensku, ktorú nadácia vyhlásila 8. septembra, predložili 16 žiadatelia o grant na svoje výskumné projekty. Na základe odborných posudkov hodnotiteľov Správna rada Nadácie NBS rozhodla koncom novembra o poskytnutí grantu 2 úspešným žiadateľom.

čísložiadateľnázov projektuvýška grantu
1.Ekonomický ústav
Slovenskej akadémie vied
Úloha devízového kanála pri transmisii menovej politiky: Prípady štandardných a neštandardných menových politík
(ROLEX – MP)
The Role of Exchange Rate Channel in the Transmission of Monetary Policy: The Case of Standard and ‘Non-standard’ Monetary Policies (ROLEX – MP)
19 998 €
2.Ekonomická univerzita
v Bratislave
Posilnenie spolupráce v oblasti moderného výskumu medzi MIT a EUBA v oblasti automatizácie
Enhancing cutting-edge research collaboration between MIT and EUBA in the field of automation
30 000 €

V grantovej výzve sa o podporu výskumných projektov uchádzalo 16 žiadateľov, z ktorých 4 pochádzali zo zahraničia (UK, Holandsko, Nemecko, Turecko). Zväčša išlo o vysoké školy a výskumné inštitúcie, ale o grant žiadali aj samostatní výskumní pracovnici.

Celková prerozdelená suma na oba projekty je takmer 50 000 €

Prijímatelia grantov začnú realizovať 3-ročné projekty už v januári 2023.

Spať na aktuality