Od založenia Nadácie NBS uplynuli dva roky

Naša nadácia 1. februára 2024 zavŕšila dva roky svojej činnosti.

Za dva roky fungovania podporila 44 projektov a rozdelila 611 941 €. Všetky podporené projekty boli zamerané na podporu finančnej gramotnosti, finančného vzdelávania, vedy a výskumu v oblasti financií a ekonomickej vedy. V minulom roku sa mohli zamestnanci prvýkrát zapojiť a požiadať spoločne s niektorou neziskovou organizáciou alebo školou o zamestnanecký grant. Tieto projekty už bežia a zapojili sa do nich viacerí kolegovia, ktorým záleží na vzdelaní našich detí.

Projektovým manažérom nadácie však prešlo rukami 320 podaných projektov, čo nie je vôbec málo, najlepšie z nich potom nadácia podporila.

Okrem týchto projektov Nadácia NBS naďalej významne podporuje FINQ Centrum, n. o., ktoré v roku 2022 založila spolu s Nadáciou SLSP.

Veľkými partnermi nadácie sú i v tomto roku občianske združenia Cesta von (https://cestavon.sk/)  a The Duke of Edinburgh´s International Award Slovakia (https://www.dofe.sk/), spolupráca pokračuje naďalej so Slovenskou katolíckou charitou (https://www.charita.sk/). Všetky tieto neziskové organizácie majú vybudovanú sieť školiteľov, ktorí vštepujú základy finančnej gramotnosti najmä zraniteľným cieľovým skupinám a mladej generácii. Vzdelávať mentorov/školiteľov pomáhajú zase naši kolegovia z odboru ochrany finančného spotrebiteľa, ktorí budujú program 5peňazí (https://5penazi.sk/).

Spať na aktuality