Rovesnícke vzdelávanie aj Finančný päťboj

Byť finančne zodpovedný a vnímať hodnotu zdrojov je nevyhnutné pre budovanie úspešnej osobnej stratégie. Projekt Kultúra nad zlato je určený žiakom na rozvoj ich kompetencií v oblasti finančnej kultúry, ale aj v porozumení jej významu ako základného východiska pre život človeka. Krátke predstavenie projektu, s ktorým Gymnázium v Námestove uspelo v grantovej výzve na malé projekty, načrtlo cieľ realizátora. Aktivity zamerané na systematické myslenie žiakov a učiteľov a čítanie s porozumením v oblasti finančnej kultúry sa začali v januári a vyvrcholili v prvý júnový piatok. Gymnazisti so získanými kompetenciami z úvodnej časti projektu vzdelávali svojich mladších rovesníkov zo základných škôl okresu Námestovo. Model vychádzal z poznania, že najlepší spôsob sebavzdelávania je učiť niekoho iného. Finálnou aktivitou projektu bola súťaž. Jej cieľom bolo podporiť správne finančné rozhodovanie u žiakov inšpiratívnou a netradičnou formou.

Na Finančný päťboj pricestovali do Námestova 3-členné tímy zo 7 škôl v okrese. Podstatnou bola tímová práca, správne a rýchle rozhodovanie, dobrá stratégia a taktika. Úlohou tímov bolo v čo najkratšom čase nájsť správne odpovede na otázky typu:

  • Študent brigádoval 20 dní. Mal dohodnutý 8-hodinový pracovný čas a mzdu 6,50 € za jednu hodinu. Koľko zarobil v čistom, ak musel platiť 4,5 % ako daň zo mzdy?
  • Cena tovaru bola znížená o 15 % a neskôr sa cena toho istého tovaru zvýšila o 5 % novej ceny. O koľko percent pôvodnej ceny sa znížila cena tovaru celkov?
  • Od banky si požičiame 20 000 € a po roku vrátime aj s úrokom sumu 25 000 €. Aká je úroková miera banky?

Víťazstvo v súťaži napokon zostalo na domácej pôde. Druhé miesto si odniesol tím z Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda v  Námestove a tretie si rovnako vybojovali gymnazisti z Námestova. Škola, do ktorej denne dochádza viac ako 800 žiakov, sa hrdí dobrými výsledkami a zároveň netají skutočnosť: až 60 % jej absolventov odchádza študovať na vysoké školy do Českej republiky.

Spať na aktuality