Národná banka Slovenska založila Nadáciu NBS k 1. 2. 2022

Nadácia NBS podporuje projekty v oblasti finančnej gramotnosti a ekonomickej vedy

O nadácii

Aktuálne projekty podporené NBS

O. Z. WELLGIVING

Východiská z generačnej chudoby pre marginalizované skupiny a samoživiteľov

Projekt je určený na komplexnú finančno-sociálno-právnu výučbu sociálnych pracovníkov, šitú na mieru sociálnej situácii ich klientov.

GS-2021-V1-P48
ZMUDRI

Zmudri vo financiách

Projekt má za cieľ vytvoriť 5 vzdelávacích videokurzov orientovaných na finančnú gramotnosť mladých ľudí, ktorí stoja na prahu dospelosti a začínajú robiť finančné rozhodnutia.

GS-2021-V1-P30
PRO DYNAMIK

Permoníčkovia v krajine (peňazí) centíčkov a euríčkov

Zámerom projektu je vytvoriť nadčasový edukačný muzikálik s tematikou finančného vzdelávania, v spolupráci s niektorou „detskou hviezdou“ z YouTube.

GS-2021-V1-P28

Komu pomáhajú granty Nadácie NBS?

Vedieť narábať s peniazmi je jednoduché, ak to viete. Chceme pomáhať  tam, kde chýbajú skúsenosti. Chceme prispieť k výskumu a rozvoju vedy v oblasti financií. Stojíme na strane pomoci a vedomostí.

Viac o grantoch
1/3
“Chceme robiť veci, ktoré majú zmysel. Aj preto zakladáme nadáciu, predĺženú ruku banky v oblasti vzdelávania, rozvoja finančnej gramotnosti a podpory vedy a výskumu. Verím, že spojením všetkých síl a zdravého rozumu potiahneme finančnú gramotnosť Slovenska na vyššiu úroveň. “
Peter Kažimír guvernér NBS
2/3
“Kvalitné dáta, inovatívne prístupy k vzdelávaniu a výskumu, medzinárodné prepojenie. Slovenské školstvo a veda v týchto oblastiach zaostávajú. A centrálna banka nechce nečinne stáť bokom. V rámci nášho mandátu a našich finančných možností budeme otvárať nové príležitosti pre rozvoj vzdelávania a vedy v oblasti ekonómie, financií a finančnej gramotnosti. “
Michal Horváth predseda správnej rady
3/3
“Oslovujeme zraniteľné skupiny obyvateľov, školy či seniorov, ale aj etablované inštitúcie napredujúce v dlhoročnom úsilí. Máme nádej, že možnosť oprieť sa o pevné rameno skúseného, odborne pripraveného a zároveň vnímavého partnera v oblasti financií im dá energiu na nové prístupy a chuť na odvážne kroky. Chceme byť tam, kde nás potrebujú. “
Jana Kováčová správkyňa nadácie