Národná banka Slovenska založila Nadáciu NBS k 1. 2. 2022

Nadácia NBS podporuje projekty v oblasti finančnej gramotnosti a ekonomickej vedy

O nadácii

 

BILANCIA ZA ROK 2022

139
PODANÝCH PROJEKTOV
22
PODPORENÝCH PROJEKTOV VO VÝŠKE
271 520 €

Aktuálne projekty podporené NBS

5peňazí

Grantová výzva 5peňazí

Národná banka Slovenska pred vznikom Nadácie NBS prostredníctvom grantovej schémy 5peňazí podporila v roku 2021 kvalitné projekty zamerané na zvyšovanie finančnej gramotnosti.

GS-2021-V1
Malé projekty

Malé projekty v roku 2022

Nadácia Národnej banky Slovenska podporila niekoľko malých projektov, ktorým prerozdelila granty vo výške takmer 52 000 €.

GV-2022-3 a GV-2022-5

Komu pomáhajú granty Nadácie NBS?

Vedieť narábať s peniazmi je jednoduché, ak to viete. Chceme pomáhať  tam, kde chýbajú skúsenosti. Chceme prispieť k výskumu a rozvoju vedy v oblasti financií. Stojíme na strane pomoci a vedomostí.

Viac o grantoch
1/3
“Chceme robiť veci, ktoré majú zmysel. Aj preto zakladáme nadáciu, predĺženú ruku banky v oblasti vzdelávania, rozvoja finančnej gramotnosti a podpory vedy a výskumu. Verím, že spojením všetkých síl a zdravého rozumu potiahneme finančnú gramotnosť Slovenska na vyššiu úroveň. “
Peter Kažimír guvernér NBS
2/3
“Kvalitné dáta, inovatívne prístupy k vzdelávaniu a výskumu, medzinárodné prepojenie. Slovenské školstvo a veda v týchto oblastiach zaostávajú. A centrálna banka nechce nečinne stáť bokom. V rámci nášho mandátu a našich finančných možností budeme otvárať nové príležitosti pre rozvoj vzdelávania a vedy v oblasti ekonómie, financií a finančnej gramotnosti. “
Michal Horváth predseda správnej rady
3/3
“Oslovujeme zraniteľné skupiny obyvateľov, školy či seniorov, ale aj etablované inštitúcie napredujúce v dlhoročnom úsilí. Máme nádej, že možnosť oprieť sa o pevné rameno skúseného, odborne pripraveného a zároveň vnímavého partnera v oblasti financií im dá energiu na nové prístupy a chuť na odvážne kroky. Chceme byť tam, kde nás potrebujú. “
Jana Kováčová správkyňa nadácie