Národná banka Slovenska založila Nadáciu NBS k 1. 2. 2022

Nadácia NBS podporuje projekty v oblasti finančnej gramotnosti a ekonomickej vedy

O nadácii

Spoznajte bližšie nadáciu

 

BILANCIA ZA ROK 2023

181
PODANÝCH PROJEKTOV
22
PODPORENÝCH PROJEKTOV VO VÝŠKE
340 421 €

 

BILANCIA ZA ROK 2022

139
PODANÝCH PROJEKTOV
22
PODPORENÝCH PROJEKTOV VO VÝŠKE
271 520 €

Aktuálne projekty podporené NBS

Prehľad

Zoznam projektov finančne podporených v roku 2022

Pozrite si prehľad všetkých podporených projektov v rámci grantových výziev Nadácie NBS v roku 2022

Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava

Aflatoun v rómskych komunitách – zážitkové finančné vzdelávanie

Projekt má za cieľ vybudovať pevné základy finančnej odolnosti rodín a sociálnej súdržnosti marginalizovaných komunít. Nadácia NBS podporila tento projekt grantom vo výške 49 500 €.

Nadácia pre deti Slovenska

Dobrý štart

Projekt prináša deťom a mladým dospelým z Centier pre deti a rodiny zmysluplné a metodicky prepracované finančné vzdelávanie. Nadácia NBS podporila tento projekt grantom vo…

Komu pomáhajú granty Nadácie NBS?

Vedieť narábať s peniazmi je jednoduché, ak to viete. Chceme pomáhať  tam, kde chýbajú skúsenosti. Chceme prispieť k výskumu a rozvoju vedy v oblasti financií. Stojíme na strane pomoci a vedomostí.

Viac o grantoch
1/4
“5peňazí a Nadácia NBS sú ako brat a sestra, ktorých matkou je Národná banka Slovenska. Nadácia poskytuje granty na projekty finančného vzdelávania a 5peňazí sa stará o vzdelávací obsah. Spoločne tak vytvárame unikátnu komunitu vo verejnej, súkromnej sfére a v treťom sektore, ktorej záleží na tom, aby ľudia na Slovensku lepšie rozumeli peniazom. “
Roman Fusek riaditeľ, odbor ochrany finančných spotrebiteľov NBS
2/4
“FinQ Centrum pred rokom začalo písať svoj príbeh. S radosťou dnes môžeme vyhodnotiť, že spoločná iniciatíva Nadácie Národnej banky Slovenska a Nadácie Slovenskej sporiteľne založiť FinQ Centrum s cieľom rozvíjať finančné vzdelávanie a finančnú kultúru na školách prináša svoje ovocie. Sme hrdí na to, že program FinQ môže napredovať vďaka podpore oboch nadácií. “
Danica Lacová FinQ Centrum
3/4
“Spolu s NBS a Nadáciou NBS sme sa pustili do úzkej spolupráce v oblasti finančného vzdelávania rodín žijúcich v podmienkach generačnej chudoby. Profesionalita kombinovaná s reálnym záujmom a osobným zanietením ľudí okolo NBS a nadácie je pre rozvoj nášho programu veľmi prínosná. “
Pavel Hrica výkonný riaditeľ, OZ Cesta von
4/4
“Pre program DofE ide o kľúčové partnerstvo na ceste k dlhodobému cieľu – vytvárať príležitosti pre kvalitný osobnostný rast pre všetkých mladých ľudí na Slovensku. Vďaka šíreniu témy finančného vzdelávania medzi rovesníkmi a zraniteľnými skupinami prostredníctvom pravidelného dobrovoľníctva sa sami mladí ľudia stanú zmenou. “
Miloš Ondrášik riaditeľ, The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko