Realizované projekty

Prehľad

Zoznam projektov finančne podporených v roku 2022

Pozrite si prehľad všetkých podporených projektov v rámci grantových výziev Nadácie NBS v roku 2022

Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava

Aflatoun v rómskych komunitách – zážitkové finančné vzdelávanie

Projekt má za cieľ vybudovať pevné základy finančnej odolnosti rodín a sociálnej súdržnosti marginalizovaných komunít. Nadácia NBS podporila tento projekt grantom vo výške 49 500 €.

Nadácia pre deti Slovenska

Dobrý štart

Projekt prináša deťom a mladým dospelým z Centier pre deti a rodiny zmysluplné a metodicky prepracované finančné vzdelávanie. Nadácia NBS podporila tento projekt grantom vo výške 34 500 €.

Domov Sv. Jána z Boha, n.o.

Inovatívne finančné vzdelávanie klientov v Domove Sv. Jána z Boha

V rámci projektu sa realizuje zážitkové finančné vzdelávanie pre cca 120 klientov Domova sv. Jána z Boha formou vzdelávacích modulov, vedomostných kvízov, simulácií praktických prípadov a hier. Nadácia NBS podporila tento projekt grantom vo výške 5 960 €.

nezisková organizácia Projekt DOM.ov

Zlepšenie finančnej gramotnosti MRK

Projekt rieši problematiku finančnej gramotnosti 90 klientov programu žijúcich prevažne v marginalizovaných komunitách. Nadácia NBS podporila tento projekt grantom vo výške 40 000 €.

Malé projekty

Malé projekty v roku 2022

Nadácia Národnej banky Slovenska podporila niekoľko malých projektov, ktorým prerozdelila granty vo výške takmer 52 000 €.

5peňazí

Grantová výzva 5peňazí

Národná banka Slovenska pred vznikom Nadácie NBS prostredníctvom grantovej schémy 5peňazí podporila v roku 2021 kvalitné projekty zamerané na zvyšovanie finančnej gramotnosti.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Newsletter Nadácie NBS informuje o nových grantových výzvach,
aktivitách nadácie, partnerstvách a ďalších novinkách.