Grantová výzva 5peňazí

Národná banka Slovenska pred vznikom Nadácie NBS prostredníctvom grantovej schémy 5peňazí podporila v roku 2021 kvalitné projekty zamerané na zvyšovanie finančnej gramotnosti (grantová výzva č. GS-2021-V1).

Pozrite si projekty, ktoré boli podporené v rámci grantovej výzvy 5peňazí:

Zmudri vo financiách

Žiadateľ: ZMUDRI

Číslo projektu: GS-2021-V1-P30

Projekt má za cieľ vytvoriť 5 vzdelávacích videokurzov orientovaných na finančnú gramotnosť mladých ľudí, ktorí stoja na prahu dospelosti a začínajú robiť finančné rozhodnutia. Zároveň poskytne učiteľom metodické materiály vytvorené na mieru k jednotlivým videokurzom. Materiály budú použiteľné v offline aj online vyučovaní a doplnia formát, ktorý mladých ľudí v súčasnosti priťahuje na internete najviac – video. Videokurzy tak budú pokrývať témy dôležité pre mladých ľudí formou, ktorú v čase youtuberov a influencerov vyhľadávajú.

Východiská z generačnej chudoby pre marginalizované skupiny a samoživiteľov

Žiadateľ: O. Z. WELLGIVING

Číslo projektu: GS-2021-V1-P48

Projekt je určený na komplexnú finančno-sociálno-právnu výučbu sociálnych pracovníkov, šitú na mieru sociálnej situácii ich klientov. Sociálni pracovníci budú svoje poradenstvo následne poskytovať sociálnym skupinám obyvateľstva v ich obci, meste, kraji, a to najmä rodinám z marginalizovaných skupín a rodinám rodičov samoživiteľov s deťmi.

Rozumné hospodárenie v marginalizovaných rómskych komunitách

Žiadateľ: CESTA VON

Číslo projektu: GS-2021-V1-P07

Projekt chce naštartovať nový dlhodobý program Rozumné hospodárenie zameraný na sprevádzanie rodín z marginalizovaných rómskych komunít na ich ceste von z generačne dedenej chudoby.

Investland 2.0

Žiadateľ: INDÍCIA, N. O.

Číslo projektu: GS-2021-V1-P18

Projekt nadväzuje na úspešný projekt (verziu) Investland z rokov 1999 – 2006. S využitím lepších aktuálnych technológií chce priblížiť žiakom fungovanie ekonomiky, narábanie s peniazmi a s investíciami. Zohľadňuje aktuálne potreby žiakov a možnosti škôl zaradiť takýto nástroj do

vyučovacieho procesu. Investland predstavuje krajinu, v ktorej sú simulované jednotlivé oblasti finančnej gramotnosti podľa tém Národného štandardu finančnej gramotnosti. Cieľom simulácie ekonomiky je, aby sa žiak učil na vlastných rozhodnutiach, veľakrát aj nesprávnych, a aby si postupne uvedomil dosah svojich rozhodnutí.

Permoníčkovia v krajine (peňazí) centíčkov a euríčkov

Žiadateľ: PRO DYNAMIK

Číslo projektu: GS-2021-V1-P28

Zámerom projektu je vytvoriť nadčasový edukačný muzikálik s tematikou finančného vzdelávania, v spolupráci s niektorou „detskou hviezdou“ z YouTube.

Spať na projekty