• metodika
  • videokurz
  • Učitelia ZŠ
  • Učitelia SŠ
  • Žiaci ZŠ (II. stupeň)
  • Žiaci SŠ
  • Mladí ľudia 20+
  • Finančné vzdelávanie
  • Podpora spolupráce

Videokurzy „Ako zlepšiť svoju finančnú gramotnosť?“ pomáhajú zmúdrieť tisíckam mladých ľudí

O projekte

Ako zlepšiť svoju finančnú gramotnosť?

Nezisková platforma ZMUDRI svojím projektom Zmudri vo financiách cielila na žiakov a učiteľov stredných škôl. Cieľom projektu bolo vytvoriť sériu 5 videokurzov zameraných na zvýšenie finančnej gramotnosti mladých ľudí. K videokurzom vznikli aj metodické materiály pre učiteľov použiteľné v offline aj online forme vyučovania.

Číslo projektu: GS-2021-V1-P30
Realizácia: 1. 1. 2022 do 31. 7. 2022

Na prahu dospelosti prichádzajú prvé vlastné finančné rozhodnutia. Primeraná úroveň finančnej gramotnosti je preto dôležitá už v mladom veku. S finančnou podporou NBS cez grantovú výzvu 5peňazí pribudlo na edukačnom portáli Zmudri.sk 5 videokurzov zameraných na finančnú gramotnosť.

V čase youtuberov a influencerov

Výsledkom projektu ZMUDRI VO FINANCIÁCH je vzdelávacia séria 5 videí. Sú krátke, výstižné a informačne nezahlcujúce. Zároveň ponúkajú priestor na zamyslenie. Kurzy pokrývajú dôležité peňažné témy: zarábanie, šetrenie, investovanie, požičiavanie a platobné karty. V čase youtuberov a influencerov využívajú vyhľadávanú formu.

Videá možno nájsť na YouTube:

Videá na portáli YouTube majú desaťtisíce pozretí. K videám sú vytvorené metodiky pre učiteľov a aktivity pre školy (Ako zlepšiť svoju finančnú gramotnosť?) a kvízy na overenie nových vedomostí. Kvízy boli testované na vzorke asi 2150 respondentov. Do konca r. 2022 absolvovalo kurz vrátane kvízov na portáli Zmudri takmer 4-tisíc žiakov. Väčšina dosiahla úspešnosť nad 90%.

Metodické materiály dostalo 10-tisíc učiteľov. Vzdelávacie materiály sa používajú vo viac ako 264 školách. Analytické nástroje ukazujú dosah na úrovni viac ako 55-tisíc užívateľov.


Dokumenty na stiahnutie / odkazy

Metodika

Metodika k videokurzu "Ako zarábať čo najviac?" (Prijmy)

PDF – 139KB

Stiahnuť
Web

Zmúdri do škôl (Séria: Ako zlepšiť svoju finančnú gramotnosť)

www.zmudri.sk

Prejsť na stránku

Projekt série videokurzov a o finančnej gramotnosti je modulárny a využiteľný rôznymi spôsobmi – parciálne, aj ako celok. Vytvorené metodiky k jednotlivým videokurzom môžu využívať aj učitelia, ktorí s týmito materiálmi nemajú žiadnu skúsenosť, alebo používajú iné materiály a tieto videokurzy s metodikami chcú použiť ako oživenie svojej vlastnej metódy. Zároveň je možné použiť ich ako východisko pre ďalšie spracovanie témy finančnej gramotnosti. Na stiahnutie je k dispozícii metodika k videokurzu „Ako-zarabat-co-najviac?“ (Prijmy). Ďalšie 4 metodiky sú dostupné na portáli zmudri.sk po registrácii/prihlásení.