Grantová výzva číslo GV-2023-9

Zamestnanecký grantový program

Výzva Nadácie NBS na predkladanie žiadostí o grant na podporu projektov v rámci Zamestnaneckého grantového programu so zameraním na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti

Číslo výzvyGV-2023-9
Účel výzvy Zamestnenacký grantový program finančne podporuje projekty, ktoré:
a) zvýšia úroveň finančnej gramotnosti a kvalitu finančného vzdelávania na
Slovensku,
b) podporia spoluprácu medzi organizáciami verejného a súkromného sektora,
ktoré sa venujú finančnému vzdelávaniu.
c) sú určené bezprostrednému okoliu zamestnanca NBS: škole, komunite, združeniu a pod.,
d) spravidla využívajú dobrovoľnícku činnosť zamestnanca NBS.
Oprávnené cieľové skupiny projektovŠiroká verejnosť, najmä:
a) seniori a dôchodcovia,
b) žiaci základných a stredných škôl, študenti vysokých škôl,
c) mladí dospelí vychádzajúci z centier pre deti a rodiny a reedukačných centier,
d) marginalizované skupiny, menšiny, migranti/odídenci/utečenci,
e) učitelia, pracovníci s mládežou, lektori, metodici, mentori,
f) sociálni pracovníci,
g) ďalšie osobitne zraniteľné skupiny: zdravotne znevýhodnení, dlhodobo nezamestnaní, ktorí, majú rezervy v oblasti základných znalostí osobných financií, majú slabé skúsenosti s finančnými produktmi, podliehajú nadmernému zadlžovaniu, majú nízky objem úspor, neorientujú sa v nových technológiách.
Dátum zverejnenia a ukončenia výzvy22. 6. 2023 – 2. 10. 2023
Maximálna výška požadovaného grantudo 2 000 €
Doba realizácie podporeného projektuOd 15. 1. 2024 do 30. 9. 2024  (8,5 mesiaca)
Oprávnení žiadatelia o grantobčianske združenia, neziskové organizácie, základné a stredné školy, školské zariadenia, registrované sociálne podniky, cirkevné organizácie, resp. účelové zariadenia cirkvi.  
Spôsob predloženia žiadosti o grantLen elektronicky cez systém EGRANT: https://nadacianbs.egrant.sk/
Plné znenie výzvyVýzva na predkladanie žiadostí o grant (GV-2023-9)

Dokumenty k výzve:

  1. Metodika hodnotenia projektov (GV-2023-9)
  2. Pravidlá poskytovania grantov
  3. Zmluva o poskytnutí grantu

Povinné prílohy k žiadosti o grant (vzory):

  1. Odporučenie zamestnanca NBS
  2. Program podujatia / harmonogram aktivít (len ak je relevantné)
  3. Profily osôb vykonávajúcich odbornú činnosť/odbornú garanciu projektu