GV2 * Meranie úrovne finančnej gramotnosti

Výzva Nadácie NBS na predkladanie žiadostí o grant na podporu výskumných projektov so zameraním na meranie úrovne finančnej gramotnosti dospelej populácie

Číslo výzvyGV-2022-2
Účel výzvyRealizácia prieskumu/výskumu (zber dát a ich analýza) zameraného na meranie úrovne finančnej gramotnosti dospelej populácie s odporúčaným využitím metodiky OECD/INFE  (toolkit to collect cross-comparable data)
Oprávnené cieľové skupiny projektovreprezentatívne skupiny dospelej populácie
Dátum zverejnenia a ukončenia výzvy27. 4. 2022 – 22. 6. 2022  (8 týždňov)
Minimálna / maximálna výška požadovaného grantu5 000 €  / 40 000 €
Doba realizácie podporeného projektuOd 1. 10. 2022 do 30. 09. 2023  (12 mesiacov)
Oprávnení žiadatelia o grantvysoké školy, výskumné inštitúcie, občianske združenia a neziskové organizácie zaoberajúce sa výskumom, fyzické osoby (zaoberajúce sa výskumom)
Spôsob predloženia žiadosti o grantLen elektronicky cez systém EGRANT: https://nadacianbs.egrant.sk/
Plné znenie výzvyVýzva na predkladanie žiadostí o grant (GV-2022-2)

Dokumenty k výzve:

  1. Metodika hodnotenia projektov (GV-2022-2)
  2. Pravidlá poskytovania grantov
  3. Zmluva o poskytnutí grantu – pre právnickú osobu
  4. Zmluva o poskytnutí grantu – pre fyzickú osobu

Povinné prílohy k žiadosti o grant (vzory):

  1. Čestné vyhlásenie žiadateľa (PO) / Čestné vyhlásenie žiadateľa (FO)
  2. Metodika výskumu s uvedením krátkeho opisu spôsobu zberu dát a použitých metód spracovania
  3. Profily osôb vykonávajúcich odbornú (výskumnú) činnosť v rámci projektu
Spať na uplynulé výzvy