Rozumné hospodárenie v marginalizovaných rómskych komunitách

Projekt chce naštartovať nový dlhodobý program Rozumné hospodárenie zameraný na sprevádzanie rodín z marginalizovaných rómskych komunít na ich ceste von z generačne dedenej chudoby.

Spať na projekty