Investland 2.0

Projekt nadväzuje na úspešný projekt (verziu) Investland z rokov 1999 – 2006. S využitím lepších aktuálnych technológií chce priblížiť žiakom fungovanie ekonomiky, narábanie s peniazmi a s investíciami. Zohľadňuje aktuálne potreby žiakov a možnosti škôl zaradiť takýto nástroj do vyučovacieho procesu. Investland predstavuje krajinu, v ktorej sú simulované jednotlivé oblasti finančnej gramotnosti podľa tém Národného štandardu finančnej gramotnosti. Cieľom simulácie ekonomiky je, aby sa žiak učil na vlastných rozhodnutiach, veľakrát aj nesprávnych, a aby si postupne uvedomil dosah svojich rozhodnutí.

Spať na projekty