Autor Rastislav Halko

Správy

Podporíme výskumné projekty zamerané na rozvoj ekonomickej a finančnej vedy

Nadácia NBS vyhlásila 2. 4. 2024 Výzvu na predloženie žiadostí o grant na podporu výskumných projektov a doktorandských programov, ktoré napomáhajú rozvíjať ekonomickú a finančnú vedu najmä na Slovensku. Projektové žiadosti je možné predložiť do 10. júna 2024.

Správy

Program DoFin má 48 nových mentorov a ambasádorov

V uplynulých dňoch prebehli školenia mentorov a ambasádorov, ktorých vzdelávali kolegovia z NBS tímu 5 peňazí. Počas dvoch dní sa 48 budúcich mentorov a ambasádorov v programe DoFin vzdelávalo v témach Money mindset, rozpočet osobných financií, mosty z chudoby, zdroje a ako začať s DoFin-om na škole.

Správy

V programe FILIP pomáha 93 rodinám aj kouč so zlepšením ich pracovných zručností

Program FILIP pomáha ľuďom z MRK meniť ich finančné správanie. pomáha im v uvedomení si príjmov a výdajov, v nájdení a udržaní zamestnania, v snahe o sporenie a oddlženie.

Správy

Pilotný program DoFin v rámci DofE Slovensko je svetovým unikátom

Prvých 55 mladých ľudí z DofE si stanovilo v oblasti Rozvoj zručnosti a/alebo Dobrovoľníctvo ciele a témy z oblasti finančného vzdelávania.

Správy

Slovenská katolícka charita v rámci integrácie odídencov z Ukrajiny myslí aj na ich finančnú gramotnosť

Hlavným cieľom podporeného projektu Dukát v hrsti bola podpora integrácie odídencov prostredníctvom zvyšovania ich finančného povedomia a odolnosti voči možným nekalým praktikám a podvodom.

Správy

Vďaka projektu Dobrý štart napredovali v sociálno-finančnej gramotnosti v 6 Centrách pre deti a rodinu

Do finančného vzdelávania a zážitkových aktivít sa zapojilo 215 mladých ľudí a 31 pracovníkov CDR. Z nich 19 sa vyškolilo vo využívaní metodiky sociálno-finančnej gramotnosti a dokonca 5 pôsobili aj v pozícii mentora.

Správy

40 ľudí bez domova sa po vzdelávaní rozhodlo aktívne zmeniť svoju socioekonomickú situáciu

Klienti v Domove Sv. Jána z Boha (prevažne ľudia bez domova) si vďaka projektu doplnili základy finančnej gramotnosti a získali vzdelávanie v oblasti možností oddĺženia, prehľad v sociálnych dávkach a základy právneho povedomia.

Správy

Zážitkové finančné vzdelávanie pomocou metodiky Aflatoun

Nadácia otvorenej spoločnosti pomocou metodiky Aflatoun realizovala zážitkové finančné vzdelávanie v rómskych komunitách. Jeho cieľom bolo podporiť sociálne začlenenie rómskych detí a ich rodičov do spoločnosti a zároveň zlepšiť ich finančnú gramotnosť.

Správy

Účastníci programu svojpomocnej výstavby domov získali aj „dávku“ finančnej gramotnosti

Klienti programu svojpomocnej výstavy rodinných domov, ktorí žijú v marginalizovaných rómskych komunitách, sa vďaka tomuto projektu snažili o zmenu myslenia a prístupu k nakladaniu s financiami. Do projektu sa zapojilo až 173 záujemcov z MRK.

Správy

Od založenia Nadácie NBS uplynuli dva roky

Naša nadácia 1. februára 2024 zavŕšila dva roky svojej činnosti. Za dva roky fungovania podporila 44 projektov a rozdelila 611 941 €. Všetky podporené projekty boli zamerané na podporu finančnej gramotnosti, finančného vzdelávania, vedy a výskumu v oblasti financií a ekonomickej vedy.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Newsletter Nadácie NBS informuje o nových grantových výzvach,
aktivitách nadácie, partnerstvách a ďalších novinkách.